Besök av Växjö kommun

Besök av Växjö kommuns tekniska/parkavdelning där vi fick chansen att med föreläsning och rundvandring visa vad vi arbetar med.

Läs mer