Stadsängar stödjer biologisk mångfald

Att skapa miljöer där vildbin och fjärilar kan leva i våra tätbebyggda städer är en anledning till varför ängar ökar i stadsmiljöer.
För de boende i städerna innebär ängarna en mer varierad och grön utemiljö.

Läs mer