Veg Tech anlägger sedumtak på MAX IV i Lund!

Under vår och sommar kommer Veg Tech att anlägga sedumtak på Sveriges senaste forskningslaboratorium som är under uppbyggnad i Lund. Området består av flera byggnader som kommer att beklädas med sedum på taken.

Läs mer