Grattis till årets bygge 2017

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Vi på Veg Tech monterade 2275m² sedumtak 2015-16.
I ett tidigt skede hade Region Skåne bestämt att Rättspsykiatriskt Centrum skulle bli ett passivhus och det är nu Sveriges största certifierade passivhus.
Bakom utformningen är BSK Arkitekter, som vann uppdraget i en arkitekttävling 2011.

Läs mer