Översilningsvallar i Växjösjön förbättrar vatten

I lagunen vid Växjösjön har en stor översilningsvall byggts med växter från Veg Tech. Flera olika arter med maxiplugg har planterats. Växterna kommer att fungerar som ett reningsfilter och dagvattnet kommer att förbättras.
Detta är ett projekt för att skapa god ekologisk status.

Läs mer