Grön innergård efter 10 år

Uppbyggd med Veg Techs system där perennmattor och sedumtak är anlagt.

Läs mer