Våra viktiga våtmarker

En våtmark kan ha många viktiga funktioner så som: vattenresurs, vattenfilter för sjöar och hav, livsmiljöer för flera växter och djur samt uppskattade miljöer för rekreation.

Läs mer