Naturlig rening – bland flytande öar i Rönningesjön, Täby kommun

När den gamla kemiska reningsanläggningen vid rönningesjön i Täby kommun revs ersattes den med naturlig rening i form av flytande våtmarksöar från Veg Tech

Läs mer