Veg Tech 7500 örtpluggplantor till Campus Ultuna

På Ultuna i Uppsala kommer det att på tre platser/ytor att genomföras tester där man ersätter gräsmatta med äng. Gräsytor kräver intensiv skötsel som är kostsam och bidrar till ökade utsläpp av koldioxid.
Fördelar med ängsytor:
– Enklare underhåll/skötsel ( Slåtter 1 gång/år)
– gynnar mångfald för växter och insekter
– ingen ogräsrensning
– ger en varierande och färgrik miljö
– Ingen gödning krävs

Läs mer