För grönare städer – Veg Tech AB - veg tech

Just nu! Workshop inom dagvatten

Workshop inom dagvatten i Stockholm

 

 
Fulltecknat på vårt första seminarie i Stockholm.

Nu är det dags för nummer tre med temat ”dagvatten”
där planering, genomförande och drift ligger i fokus. 
Vi bjuder in dig som arbetar i det föreskrivande ledet, med anläggning eller skötsel till en utvecklande dag för diskussioner med inbjudna experter inom dagvattenhantering. Vilka problem stöter du på? Hur skapas mervärden i samband med dagvattenhantering? Hur projekterar vi för god skötsel av dagvattenanläggningar?

FÖRELÄSARE:

Drift, underhåll och kontroll av dagvattenreningsanläggningar 
Andreas har utarbetat metoder för en lyckosam dagvattenhantering i Täby kommun. Samt tagit fram dagvattenstrategier med skarpa krav.


Andreas Jacobs, Täbykommun
Miljövetare och VA-projektör

Regnbäddar och luftiga förstärkningslager
Vad definierar en regnbädd egentligen och hur ska man tänka vid planering, anläggning och växtval? Kent ger oss svaren och det senaste om luftiga förstärkningslager.


Kent Fridell, Edge
Specialist grönblå system

Drift av dagvattenanläggningar
Hur planerar vi skötsel av våra dagvattenanläggningar? Och hur sköter man de anläggningar som gjordes för 15-20 år sedan?

Jonas Andersson, WRS
Dagvattenspecialist

Växternas funktion och artval
Vilken funktion fyller växterna i dagvattenanläggningen och hur väljer jag rätt växter till mitt projekt?

Karin Håkansson, Veg Tech
Landskapsingenjör

.............................................
Var: Centralt i Stockholm. (vi återkommer med plats)
När: Torsdagen den 7 juni 2018

Dagen börjar kl. 9 och rundas av kl. 15.30
Anmälningsavgift är 1900 kr exkl. moms. I avgiften ingår fika och lunch.
(meddela oss för specialkost)

Begränsat antal platser. Först till kvarn. Anmälan och frågor till anmalan@vegtech.se
Kostnadsfri avbokning senast 25 maj kl 15.00

Jonas Andersson från WRS.

| Permalink | Kommentarer (0)

Planeras det våtmarker?

Nu kan kommuner ansöka om pengar när våtmarker anläggs. 
Vi erbjuder multifunktionella växtsystem som bidrar med förbättring av vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden.

Våra  växtsystem används så klart i prydnads- och parkdammar  – men det är i reningsdammar och våtmarker som de gör den mest imponerande insatsen!
Dammar, våtmarker, fuktängar och översilningsytor är effektiva näringsfällor. De fyller en viktig funktion i landskapet för att minska närings- och föroreningsläckaget till sjöar och hav. Att utöka andelen våtmarker och att anlägga vegetationsrika kantzoner och trösklar där odlingsmark avvattnas mot vattendrag, ses som mycket viktiga åtgärder för att minska näringsbelastningen i våra sjöar och vattendrag.

 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ 

| Permalink | Kommentarer (0)

Veg Tech har deltagit på Sveriges första biokolskonferens!

Veg Tech har deltagit på Sveriges första biokolskonferens!

Biokol

Biokol är en klimatpositiv produkt som kan framställas från organiska restprodukter i liten eller stor skala. Den har och har ett mycket brett användningsområde, allra helst som jordförbättring i stadens växtbäddar. Ett drygt 40-tal personer deltog i föreläsningar och visning av biokolsframställning på Ödevata FiskeCamp och Spetsamåla Gård. Mycket intressant.

Biokol

Veg Tech och Biokol

Klimatsmart

| Permalink | Kommentarer (0)

Missa inte SVT:s Husdrömmar

På måndag den 29 feb kl.20.00 sänder SVT Husdrömmar och i kvällens avsnitt är det Villa Circuitus som det handlar om.
En rund villa med högklassisk design och maximal energieffektivitet byggd utanför Växjö.
Läs mer på: http://circuitus.se/

Veg Tech är med i programmet och monterar sedumtaket!

Länk till programmet (ca 40 min in programmet)»

| Permalink | Kommentarer (0)

Nya broschyrer från Veg Tech

Vi har tagit fram fyra nya broschyrer i år. Sedumtak, biotoptak, naturliga dagvattensystem och gröna fasader.

Ta del av dessa genom att ladda ned dem som pdf-fil eller maila oss på uc@vegtech.se så skickar vi till er.

1. Sedumtak »
Vi är din trygga och säkra sedumleverantör!

2. Biotoptak »
Öka den biologiska mångfalden och halvera avrinningen!

3. Naturliga dagvattensystem »
Växtsystem som gynnar vårt värdefulla vatten.

4. Gröna Vajern »
-Skapar stora möjligheter för grönskande fasader.

| Permalink | Kommentarer (1)

Bullerdämpande - Sedumvegetation anläggs i spårområde!

I Göteborg anläggs just nu sedumvegetation i spårområde för att få en bullerdämpande effekt!
De färdiga sedummattorna placeras bredvid och mellan spåren.
Sedumen bör ej beträdas därför är det viktigt att anlägga på ytor som inte beträds av passagerare.

sedum på mark

| Permalink | Kommentarer (0)

Gröna Vajern - vertikal grönska på fasaden!

Gröna fasader
Med produkter från Gröna Vajern-familjen kan man skapa säkra lösningar för vertikal vegetation till olika typer av byggnader och fasadtyper. Infästningsdetaljerna är välbeprövade och kan dimensioneras efter växtval allt från låga spaljéer till högväxande och heltäckande fasadvegetation. Detaljer tillverkade i rostfritt stål ger ett underhållsfritt system med mycket lång livslängd och ett tilltalande utseende och finish.
Produkterna kan monteras året om.

- Detaljer är tillverkade i rostfritt stål 
- Lång livslängd/ tilltalande utseende 
- Produkterna kan monteras året om


Gröna Vajern har ett inbyggt säkerhetssystem för att undvika att skador uppstår på fasaden.

Tänk på att växtvalet ofta är avgörande vilket fäste som passar bäst till din fasad!


Kockums fritid, Malmö
För klätterväxter med låg tillväxt används T.ex. serie 100 

gröna fasader
Biocentrum, SLU Uppsala


Förskola, Märsta kommun
För heltäckande vegetation används Gröna Vajern Nät


Bostadsområde, Lund
För kraftig mycket vegetation används serie 112.

| Permalink | Kommentarer (0)

GRATTIS MAX IV i LUND…

…som blev vinnare av Sweden Green Building Awards 2015 med två utmärkelse, MAX IV utsågs till bästa GreenBuilding-projekt samt bästa BREEAM-projekt.
Veg Tech har monterat 23 800m² sedumtak på byggnaden mellan åren 2012-2014.

Sedumtak MAX IV
Ett år efter monteringen av sedumtaket

MAX IV är en forskningsanläggning i Lund dit man räknar att forskare från hela världen kommer att besöka labbet för vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV kommer att invigas i juni 2016.

Utmärkelsen Sweden Green Building Award har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att belöna de bästa projekt som certifierats under det gångna året och samtidigt premiera de personer och organisationer som arbetar med hållbart byggande i Sverige.

Läs mer om MAX IV »
Läs mer om sedumtak »

Sedumtak

| Permalink | Kommentarer (0)

Gröna fasader

Med flexibla system för gröna utomhusväggar gör gröna vajern det möjligt att skapa sin egna design efter växtval, byggnad och material!

På SLU, mark-vatten och miljöcentrum i Uppsala har fasaden klätts med Veg Techs system "Gröna vajern" för att få klätterväxter att trivas.

Flera fördelar:

 • Komponenterna är diskreta vilket gör att fokus ligger på växterna
 • Hög finish och estetiskt snygga när växterna tappar löv under vintermånaderna
 • Jämnar ut temperatursvängningar
 • Komponenterna har minimal vikt
 • Lång livslängd
 • Underhållsfritt
 •  

Gröna fasader skyddar mot:

 • Slagregn
 • UV-strålning
 • Föroreningar och smuts
 • Oönskad klotter


Monterades 2011

Gröna fasader


Gröna vajern - flexibelt vajersystem för klätterväxter!

| Permalink | Kommentarer (0)

Besök av Växjö kommun

Idag välkomnar vi ett 40-tal medarbetare från Växjö kommun som besöker huvudkontoret i Vislanda.


Johan Stein och Lina Pettersson berättar och visar exempel hur vi arbetar med naturlig dagvattenhantering i våra städer.

 


Sarah Hedlund, distriktschef tekniska förvaltningen gick en tur uppe på takträdgården.


Lina visade upp olika växter i vårt nya växthus


En titt på växterna på nära håll.

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar