För grönare städer – Veg Tech AB - Veg Tech Wall

Klimatväg i bostadsområde

Rødovre kommun i utkanten av Köpenhamn genomförde en innovativ ombyggnad av Lørenskogvej. Målet med projektet var att skapa en bättre trafikmiljö och ta hand om dagvattnet lokalt utan att belasta kommunens avloppsnät. 
Avrinningsvatten från vägen filtreras genom växtbäddar och dräneras ned till grundvattnet. Därmed säkras de närliggande villorna från översvämning vid kraftiga regn. 

Vägens bredd på Lørenskogvej minskades så att ett 4 meter brett genomgående grönt svackdike med äng kunde skapas på vägens västra sida. Svackdiket är uppbyggt av FilterMuld och ängsmattor levererade av Veg Tech AB. 

Arbetet utfördes 2014 och fick ett positivt bemötande av de boende i området.

Lørenskogsvej

| Permalink | Kommentarer (0)

Det växer på väggen!

Veg Tech Wall - växtväggar är en produkt som efterfrågas alltmer.

Den här veckan har Magnus och Johan från Veg Tech monterat en växtvägg i Luleå.
Företaget LKAB har byggt om sitt kontor och nu pryder 864 plantor en 6 meter hög vägg deras kontor. 


Magnus och Johan monterar Veg Tech Wall  


Magnus sätter dit en kassett med växter

 

Mer information finns här om Veg Tech Wall»

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar