För grönare städer – Veg Tech AB - vattenväxter

Nya broschyrer från Veg Tech

Vi har tagit fram fyra nya broschyrer i år. Sedumtak, biotoptak, naturliga dagvattensystem och gröna fasader.

Ta del av dessa genom att ladda ned dem som pdf-fil eller maila oss på uc@vegtech.se så skickar vi till er.

1. Sedumtak »
Vi är din trygga och säkra sedumleverantör!

2. Biotoptak »
Öka den biologiska mångfalden och halvera avrinningen!

3. Naturliga dagvattensystem »
Växtsystem som gynnar vårt värdefulla vatten.

4. Gröna Vajern »
-Skapar stora möjligheter för grönskande fasader.

| Permalink | Kommentarer (1)

Växter - en del av reningsprocessen

ST Hans backar var ett av Lunds största avfallsplatser fram till slutet av 60-talet.

När regn och snö trängde ner i det gamla avfallet bildades förorenat lakvatten och som rann vidare till närliggande vattendrag som dödade fisken.
En av åtgärderna för det förorenade området var att bygga ett flertal olika dammar för olika steg av rening. Veg Tech levererade ett stort antal strandmattor som monterades vid dammkanten.
Strandmattorna förankras med träspik.



Skylt som sattes upp i samband med byggnationen.
reningsdammar
Strandmattorna är nymonterade maj 2014
dagvattendammar
 3 månader efter montering och vegetationen är väletablerad.


Ett år efter montering. Strandmattorna trivs in sin nya miljö och är en del av miljön.

Läs mer om strandmattor på vår hemsida »

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar