För grönare städer – Veg Tech AB - våtmark

Återskapande av miljöprojekt

Veg Tech har varit i Anderslöv i Skåne och planterat 10 000 st vassplantor till ett miljöprojekt "Tulltorpsprojektet" som är ett långsiktigt projekt att återskapa våtmarker längs Tullstorpsån. Syftet är att fånga upp fosfor och kväve från intillaggande odlingsmarker och hindra detta från att nå havet.

Camilla och Christina från Veg Tech använder planteringsrör för en effektiv och rationell plantering.
Det finns att köpa av oss på Veg Tech.

 

 Vill du ta del av detta projekt kan man åka till en visningsträcka vid Jordberga. Där finns illustrationer och informationsskyltar.

Läs mer på: www.tullstorpsan.se

 

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Våtmarker längs Tulltorpsån i Trelleborgs kommun

Om ett par veckor kommer Veg Tech plantera våtmarksväxter bl a bladvass, kaveldun och rörflen i en produktionsvåtmark i Trelleborgs kommun.Våtmarken anläggs för att fånga upp näringsämnen från omgivande odlingsmark. Näringen som annars kan orsaka övergödning i havsmiljön ska här vara en resurs för att odla råvara till biogasproduktion. Produktionsvåtmarken är projekterad av Naturvårdsingenjörerna AB och ingår i Tullstorpsåprojektet.

Veg Techs specialister besökte förra veckan våtmarken för att stämma av med projektören inför den kommande planteringen.

Bilden: Wladimir från Veg Tech och Henrik från Naturvårdsingenjörerna AB


Bild på våtmarken innan plantering


Bild på de vackra omgivande markerna.

I ett långsiktigt miljöprojekt kring Tullstorpsån skapas ett flertal våtmarker längs Tullstorpsån. Våtmarkerna ska fånga upp kväve och fosfor från omgivande odlingsmarker och hindra det från att nå havet. Åtgärderna har fler positiva effekter såsom minskad risk för översvämning, ökad biologisk mångfald och återskapande av ett värdefullt fisksamhälle.

Naturvårdsingenjörerna finns på facebook och mer om projektet kan man läsa på dessa länkar:
http://www.tullstorpsan.se/2013_06_assartorp.php
http://www.tullstorpsan.se/bilder/Biogas%20projektplan%20Assartorp.pdf

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar