För grönare städer – Veg Tech AB - stadsutveckling

Sedumtak på Arenastaden i Solna

Just nu anlägger vi sedumtak på Sveriges största kontorsprojekt någonsin på Arenastaden i Solna.

SEB sedumtak arenastaden
Byggnaderna byggs f
ör att vara miljösmarta, hålla en låg energiförbrukning, hållbara materialval och bygget certifieras enligt BREEAM Excellence.
H
är kommer 4 400 medarbetare från SEB att flytta in.


Anekdot: Veg Techs f
örsta sedumtak anlades 1991 på SEBs kontor som då fanns i Rissne. 

| Permalink | Kommentarer (0)

Nytt bostadsområde utanför bankeryd

Utanför Bankeryd vid natursköna Torps hagar med en vacker utsikt över sjön Vättern har ett nytt bostadsområde skapats. Veg Tech har monterat sedumtak på 37 villor i området.
Sedumtak
Montering áv sedumtak 2015

| Permalink | Kommentarer (0)

Omtalad rondellkonst som väckt många reaktioner i Älmhult!

Sedum från oss är anlagd i rondellens mitt. Konstprojektet kallas ”Världens hem” och kommunen vill bygga en berättelse om vår samtid och hur världen tar plats i Älmhult.


Läs mer här »


Rondellkonst sedum i rondell
Bild tagen 27 juni 2016

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Vinnare av Scandinavian Green Roof Award 2015

Igår avgjordes det. Vi kan stolta berätta och gratulera att fastigheten Koggen i västra hamnen i Malmö vann Gröna Tak-priset för 2015. Koggen ägs av fastighetsbolaget MKB. Koggen består av flera tak med olika biotoper så som örter och gräs i olika färgval.
Hösten 2014 utförde Veg Tech montaget av biotoptaken där vi även levererade material för uppbyggnaden samt växtmaterial.

Koggen är ett bostadshus nära havet och här har taken planterats med växter med olika färger som normalt återfinns på en strandäng. Här finns även trädstammar, stenrös, kullar, singelgångar, insektshotell för att attrahera insekter, steklar och humlor.
Med ett biotoptak kan otillgängliga tak utnyttjas för att gynna den biologiska mångfalden samt höja det estetiska värdet för de boende.

Koggen har nått sitt mål och hyresgästerna trivs med att kunna se ut över dessa vackra blomsterhav vår- och sommarperioden.

 

MOTIVERING:
Biotoptaket på Koggen erbjuder upplevelsevärden för de boende och är en fristad för fåglar och nyttodjur samtidigt som strandängsbiotoperna med lokala växter knyter an till byggnadens havsnära placering. Koggen sätter en ny standard för de gröna taken i Västra Hamnen, Malmö och Skandinavien. Taket har utvecklats fint under dess första sommar och lever upp till projektets höga målsättning.

 stadsutveckling

På bilden från vänster: Johan Nilsson Veg Tech AB, Maria Nilsson byggprojektledare MKB och Catja Appelros hållbarhetschef EON var prisutdelare.

Se intervjun med Maria Nilsson från MKB »


FAKTA Koggen 1, Malmö
Byggår: 2014
Byggherre: MKB Fastighets AB
Byggare: NE-Persson Byggnads AB
Landskapsarkitekt: C stad & Landskap
Biotoptaksyta: 399m²

 

Koggen på avstånd

Ett av taken

Blomsterhav

 

 

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar