För grönare städer – Veg Tech AB - Sedumtak

Nytt bostadsområde utanför bankeryd

Utanför Bankeryd vid natursköna Torps hagar med en vacker utsikt över sjön Vättern har ett nytt bostadsområde skapats. Veg Tech har monterat sedumtak på 37 villor i området.
Sedumtak
Montering áv sedumtak 2015

| Permalink | Kommentarer (0)

Missa inte SVT:s Husdrömmar

På måndag den 29 feb kl.20.00 sänder SVT Husdrömmar och i kvällens avsnitt är det Villa Circuitus som det handlar om.
En rund villa med högklassisk design och maximal energieffektivitet byggd utanför Växjö.
Läs mer på: http://circuitus.se/

Veg Tech är med i programmet och monterar sedumtaket!

Länk till programmet (ca 40 min in programmet)»

| Permalink | Kommentarer (0)

Nya broschyrer från Veg Tech

Vi har tagit fram fyra nya broschyrer i år. Sedumtak, biotoptak, naturliga dagvattensystem och gröna fasader.

Ta del av dessa genom att ladda ned dem som pdf-fil eller maila oss på uc@vegtech.se så skickar vi till er.

1. Sedumtak »
Vi är din trygga och säkra sedumleverantör!

2. Biotoptak »
Öka den biologiska mångfalden och halvera avrinningen!

3. Naturliga dagvattensystem »
Växtsystem som gynnar vårt värdefulla vatten.

4. Gröna Vajern »
-Skapar stora möjligheter för grönskande fasader.

| Permalink | Kommentarer (1)

GRATTIS MAX IV i LUND…

…som blev vinnare av Sweden Green Building Awards 2015 med två utmärkelse, MAX IV utsågs till bästa GreenBuilding-projekt samt bästa BREEAM-projekt.
Veg Tech har monterat 23 800m² sedumtak på byggnaden mellan åren 2012-2014.

Sedumtak MAX IV
Ett år efter monteringen av sedumtaket

MAX IV är en forskningsanläggning i Lund dit man räknar att forskare från hela världen kommer att besöka labbet för vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV kommer att invigas i juni 2016.

Utmärkelsen Sweden Green Building Award har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att belöna de bästa projekt som certifierats under det gångna året och samtidigt premiera de personer och organisationer som arbetar med hållbart byggande i Sverige.

Läs mer om MAX IV »
Läs mer om sedumtak »

Sedumtak

| Permalink | Kommentarer (0)

Ex-jobb om gröna tak

Ta del av de senaste EX-jobben som är kopplade till gröna tak och extrema regn.

 

Gröna tak - potentialen för dagvattenreglering i Karlstad.

Erika Abrahamsson

 Öppna pdf-filen


Funktionen av hållbara dagvattenlösningar och gröna ytor vid extrema regn. 

- en analys baserad på översvämningarna i Malmö den 31 augusti 2014.

Joanna Theland

 Öppna pdf-filen

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Genomförda EX-jobb

Under 2014 har 2 stycken EX-jobb genomförts genom Veg Tech.

 

Två civilingenjörsstudenter vid Uppsala Universitet har genomfört examensarbeten med fokus på dagvatten från gröna tak.

 

Camilla Andersson visar med sin studie ”Modellering av gröna tak – avrinningskoefficienter och modellparametrar” att modelleringsprogram har stor potential som verktyg för att beskriva avrinning från gröna tak. I dagsläget krävs dock en vidareutveckling av programvarorna.

Modellering av gröna tak »

 

Jenny Andersson undersökte i sitt projekt kvaliteten på avrinningsvatten från extensiva gröna tak. Studien visar att vattenkvaliteten från gröna tak kan anses vara relativt bra jämfört med riktlinjer för dagvattenkvalitet och avrinning från konventionella tak. De något höga koncentrationer av näringsämnen som uppmättes efter genomförd gödsling bör kopplas till det faktum att extensiva gröna tak minskar den totala avrinningen med upp till 50 % på årsbasis vilket minskar den totala tillförseln av dagvatten och förorenande ämnen till recipienten. 

Kvalité på avrinningsvatten »

| Permalink | Kommentarer (0)

Sedumtak på ett äkta passivhus

Hållbara material, passivhus

Vi på Veg Tech har fått uppdraget att montera sedumtak på den här spännande villan som byggs under 2015.
Villan byggs enligt den höga internationella passivhusstandarden. Ett flertal passivhuscertifierade komponenter kommer att användas.
Följ bygget under vår och sommar 2015: http://circuitus.se/


Foto: Robin Fritzon 
Veg Tech medverkade på invigningen då första spadtaget utfördes av Landshövdingen Kristina Alsér

Ta del av olika passivhus projekt: http://igpassivhus.se/Foto: Robin Fritzon
Mathias Winberg och Clas Birgersson från BiWi Bygg, Simone Kreutzer byggherre, Kristina Alsér Landshövding, Tommy Wessberg byggherre,
Nina Sandahl arkitekt.

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Säsongens takmontörer

Våra takmontörer inför vår säsongen är på plats på huvudkontoret. Den här veckan är det utbildning i bland annat "lyft" som genomförs med alla inblandade. Om några veckor är vi igång med läggning av sedumtak.

sÄKERHET I LYFT

| Permalink | Kommentarer (0)

Grönt istället för en betonggrå asfaltsgård

Med lätta och säkra system kan sterila tak- och bjälklagsytor förvandlas till grönskande oaser. Det ställs allt högre krav på att fastigheter utförs med en stor andel grönyta för att tillgodose invånarnas behov och för att skapa en bättre stadsmiljö. Genom att anlägga grönytorna på fastigheternas tak eller gårdar kan man utnyttja ytor som annars hade varit sterila och föga inbjudande. Gröna tak, gårdar och terrasser kan också bidra till att förbättra den biologiska mångfalden i staden. Varför inte anlägga en fjärilsrestaurang på gården eller en fördröjningsyta för dagvatten?
Veg Tech har enkla, säkra och beprövade system för att anlägga växtlighet på exempelvis gårdsbjälklag eller en terrass. Med våra system kan man bygga varierade vegetationsytor med en mycket låg viktbelastning och en minimal bygghöjd.
Vi erbjuder bland annat egenodlade perennmattor och sedummattor som är klara att lägga ut och ger ett färdigt resultat från första dagen!


Med färdiga perennmattor får du ett färdigt resultat från första dagen.
Här ser vi ett exempel med en mixad timjanmatta.


Efter två år!


I förgrunden blommar timjanmattorna vackert och i bakgrunden är det waldstenia som är anlagda. De blommar solgult tidigare på sommaren.

| Permalink | Kommentarer (0)

Veg Tech undersöker vattenkvalitet från gröna tak

På uppdrag av Veg Tech undersöker AgroTech i Danmark kvaliteten på vatten från gröna tak. Jenny Andersson, student från Uppsala Universitet, ska analysera resultaten och försöka svara på om gröna tak har en förmåga att rena tungmetaller och vilken effekt näringstillförsel har på avrinningsvattnet. Hennes arbete ska presenteras i början av 2015.


Jenny Andersson och Lars Jörgensen från AgroTech

Gröna tak kan bidra till minskad och fördröjd avrinning, det vill säga en minskad totalbelastning på dagvattennätet. Några andra fördelar är minskad ”urban heat island”-effekt genom ökad reflektionsförmåga och transpiration. Minskad bullernivå uppnås om fler vegeterade ytor tillförs i storstäder och förbättrad luftkvalitet kan uppnås då partiklar och föroreningar kan deponeras i växtmaterialet och marksubstratet. Med denna studie kommer slutsatser att dras om huruvida även vattenkvaliteten påverkas i en positiv bemärkelse.

Vi återkommer med besked när analysen är klar.

Läs om AgroTech på deras webbplats »


Pågående försök på gröna tak från AgroTech i Danmark.

Krympfria sedumtak finns hos Veg Tech »

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar