För grönare städer – Veg Tech AB - rönningesjön

Naturlig rening - bland flytande öar i Rönningesjön, Täby kommun

För exakt ett år sedan... 

Täby kommun först med flytande våtmark
När den gamla kemiska reningsanläggningen vid rönningesjön i Täby kommun revs ersattes den med naturlig rening i form av flytande våtmarksöar från Veg Tech i kombination av skärmbassänger. Fördelarna är många: ett miljövänligt alternativ, kräver ingen energi och minimalt med skötsel. Investeringen motsvarade ungefär ett års drift av den gamla anläggningen.
De flytande öarna planterades v. 24 2013.

Ett år senare...

Täby kommun, rening av Rönningesjön
11 juni 2014 


| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar