För grönare städer – Veg Tech AB - plantering

Återskapande av miljöprojekt

Veg Tech har varit i Anderslöv i Skåne och planterat 10 000 st vassplantor till ett miljöprojekt "Tulltorpsprojektet" som är ett långsiktigt projekt att återskapa våtmarker längs Tullstorpsån. Syftet är att fånga upp fosfor och kväve från intillaggande odlingsmarker och hindra detta från att nå havet.

Camilla och Christina från Veg Tech använder planteringsrör för en effektiv och rationell plantering.
Det finns att köpa av oss på Veg Tech.

 

 Vill du ta del av detta projekt kan man åka till en visningsträcka vid Jordberga. Där finns illustrationer och informationsskyltar.

Läs mer på: www.tullstorpsan.se

 

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Ängsblommor – förskönar naturen

Veg Techs entreprenadgäng har planterat örtplugg med arterna akleja, prästkragar, gullvivor och smultron i ett skogsbryn som tillhör en bostadsrättsförening på Lidingö.


Örtplugg odlas i Småland med 40 st/brätte. 


Magnus planterar ca. 200 st örtplugg/h när planteringsrör används.

Här kommer det blomma vackert med vilda blommor under säsong. Örtpluggsplantering är inget som förstör våra marker snarare att det förskönar och gör områden mer levande. 


Nyplanterade gullvivor. Vegetation inom tätbebyggt område lockar till sig ett varierat djurliv exempelvis fjärilar och humlor.

Ta del av mer information »

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar