För grönare städer – Veg Tech AB - Nytt kontor, göteborg, sedumtak

Mer grönt i Göteborg

Efterfrågan på hållbara och långsiktiga system som gynnar vår dagvattenhantering och förbättrar vår stadsmiljö har ökat stadigt de senaste åren och trenden visar en fortsatt ökning.  I ett alltmer förtätat Göteborg både planeras det och byggs flera nya bostadsområden. Takvegetation och växtklädda fasader ger stora möjligheter att skapa vackra, hållbara byggnader med spännande arkitektur.

Det finns många fördelar med vegetationsteknik. Växterna förbättrar den lokala miljön i stadsrummet med naturlig fördröjning av dagvatten, dämpning av buller och genom att effektivt fånga upp partiklar och stoft i luften. Med hjälp av gröna tak och fasader blir byggnaderna dessutom mer attraktiva och energisnåla boenden, byggnadens tätskikt får en ökad livslängd och våra insekter och pollinatörer hittar en plats i staden.

Med kontor och personal på plats, kommer vi att vara mer tillgängliga och hjälpa både befintliga och nya kunder i deras gröna projekt, det säger Fredrik Kronqvist som är anställd som teknisk säljare för Veg Tech AB. Eftersom efterfrågan av Veg Techs produkter är hög i området vill vi utöka och anställa fler inom det gröna med placering på vårt nya kontor i Göteborg.

 

För mer information kontakta:
Försäljningschef: Johan Stein, tel: 070-787 61 63
, jst@vegtech.se
Teknisk säljare: Fredrik Kronqvist, tel. 070-602 18 08, fk@vegtech.se


| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar