För grönare städer – Veg Tech AB - jord med god struktur

En lektion om olika jordar!

Idag har vi på ´Veg Tech besök av Katja från Hasselfors garden. Vi har fått ta del av en presentation om deras företag och om olika jordar som de säljer. Intressant! Läs mer på:http://www.hasselforsgarden.se/

Katja från Hasselfors Garden

Veg Techs bjälklagsjord har:

VT god förmåga att ta upp vatten.

VT god vattentillgång för planterade växter

VT god genomsläpplighet

VT god struktur

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar