För grönare städer – Veg Tech AB - grönare städer

Nya broschyrer från Veg Tech

Vi har tagit fram fyra nya broschyrer i år. Sedumtak, biotoptak, naturliga dagvattensystem och gröna fasader.

Ta del av dessa genom att ladda ned dem som pdf-fil eller maila oss på uc@vegtech.se så skickar vi till er.

1. Sedumtak »
Vi är din trygga och säkra sedumleverantör!

2. Biotoptak »
Öka den biologiska mångfalden och halvera avrinningen!

3. Naturliga dagvattensystem »
Växtsystem som gynnar vårt värdefulla vatten.

4. Gröna Vajern »
-Skapar stora möjligheter för grönskande fasader.

| Permalink | Kommentarer (1)

Inspiration från Europas grönaste stad, Basel i Schweiz

Många nya intryck och ännu mer övertygad att vi på Veg Tech arbetar med produkter i tiden!
I veckan har jag medverkat på föreläsningar och workshops om takvegetation i Europas grönaste stad nämligen Basel i Schweiz. Anordnare var Green Roof Institute Sverige och vi var en grupp om 26 personer bestående av arkitekter, kommuner, fastighetsbolag mm alla med siktet inställt på grönt byggande.

Basel är en av de städer som kommit längst med gröna tak i Europa och har en mycket hög andel av bebyggelsen som täcks med detta. En bidragande orsak kan bl a. vara subventioner för investeringen och den årliga avgiften för bl a dagvatten som påverkas markant.

Äng på taket 

Det äldsta taket är från 1914. Det kom till för att skydda stadens färskvattentäckt. Numera är det ett forskningstak. Taket är en vacker blomsteräng där orkidéerna just nu blommar.

Sedum och solceller 

 Test och försök tillsammans med solceller.

Växter på fasaden 

En häftig grön fasad med säkra vajersystem på en stormarknad i staden.

sedumtak

Här tänker man på smådjuren! Ett pimpat tak för ökad trivsel för våra smådjur.

Vajrar med växter lianer 

En häftig konstruktion i 3d med vajrar som gick emellan balkar.

Ängar i trafikmiljö 

Ängar i refuger och i trafikmiljöer förekommer ofta i Basel.

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar