För grönare städer – Veg Tech AB - gröna tak

Vinnare av Scandinavian Green Roof Award 2015

Igår avgjordes det. Vi kan stolta berätta och gratulera att fastigheten Koggen i västra hamnen i Malmö vann Gröna Tak-priset för 2015. Koggen ägs av fastighetsbolaget MKB. Koggen består av flera tak med olika biotoper så som örter och gräs i olika färgval.
Hösten 2014 utförde Veg Tech montaget av biotoptaken där vi även levererade material för uppbyggnaden samt växtmaterial.

Koggen är ett bostadshus nära havet och här har taken planterats med växter med olika färger som normalt återfinns på en strandäng. Här finns även trädstammar, stenrös, kullar, singelgångar, insektshotell för att attrahera insekter, steklar och humlor.
Med ett biotoptak kan otillgängliga tak utnyttjas för att gynna den biologiska mångfalden samt höja det estetiska värdet för de boende.

Koggen har nått sitt mål och hyresgästerna trivs med att kunna se ut över dessa vackra blomsterhav vår- och sommarperioden.

 

MOTIVERING:
Biotoptaket på Koggen erbjuder upplevelsevärden för de boende och är en fristad för fåglar och nyttodjur samtidigt som strandängsbiotoperna med lokala växter knyter an till byggnadens havsnära placering. Koggen sätter en ny standard för de gröna taken i Västra Hamnen, Malmö och Skandinavien. Taket har utvecklats fint under dess första sommar och lever upp till projektets höga målsättning.

 stadsutveckling

På bilden från vänster: Johan Nilsson Veg Tech AB, Maria Nilsson byggprojektledare MKB och Catja Appelros hållbarhetschef EON var prisutdelare.

Se intervjun med Maria Nilsson från MKB »


FAKTA Koggen 1, Malmö
Byggår: 2014
Byggherre: MKB Fastighets AB
Byggare: NE-Persson Byggnads AB
Landskapsarkitekt: C stad & Landskap
Biotoptaksyta: 399m²

 

Koggen på avstånd

Ett av taken

Blomsterhav

 

 

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Ex-jobb om gröna tak

Ta del av de senaste EX-jobben som är kopplade till gröna tak och extrema regn.

 

Gröna tak - potentialen för dagvattenreglering i Karlstad.

Erika Abrahamsson

 Öppna pdf-filen


Funktionen av hållbara dagvattenlösningar och gröna ytor vid extrema regn. 

- en analys baserad på översvämningarna i Malmö den 31 augusti 2014.

Joanna Theland

 Öppna pdf-filen

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Inbjudan till seminarie om Gröna tak i Stockholm 26 maj

Grönt rakt igenom.

Innovationer för att göra gröna tak ännu grönare.


Den första generationens gröna tak har en rad positiva miljöeffekter, som att reducera buller, fördröja och reducera regnvatten från tak och bidrar dessutom till en grönare stadsbild. Men hur ser framtidens gröna tak ut? Kan de bli ännu mer hållbara?

Scandinavian Green Roof Institutes nya innovationsutställning på Augustenborgs Botaniska Takträdgård visar upp nya exempel på hur gröna tak kan bli ännu bättre. Institutet och utställarna berättar nu om sina visioner för hur gröna tak kan bli ännu mer hållbara.

Tid och plats: 26 maj
Klockan: 13-15
Plats: Sveriges Arkitekter, Storgatan 41, Stockholm.

 

Scandinavian Green Roof

Scandinavian Green Roof

- Jonatan Malmberg, intendent och projektledare på Scandinavian Green Roof Institute, berättar om innovationsutställningen på Augustenborgs Botaniska Takträdgård och vikten av att ta nästa steg mot ännu mer hållbara gröna tak.

 

 

 

Buildsmart group

Buildsmart group

- Daniel Radomski, vd för Buildsmart Group, om hur hållbarheten under det gröna skiktet kan förbättras.

 

 

 

 

Veg Tech AB

Veg Tech AB

- Bengt-Erik Karlberg, vd för Veg Tech, presenterar grönare byggande för framtidens städer.

 

 

 

 

 

Anmälan

Anmälan

Anmälning sker här »
Sista anmälningsdag är den 25 maj, och observera att vi har ett begränsat antal platser.

 

VARMT VÄLKOMNA på en dag med gröna tak i fokus!

| Permalink | Kommentarer (0)

Genomförda EX-jobb

Under 2014 har 2 stycken EX-jobb genomförts genom Veg Tech.

 

Två civilingenjörsstudenter vid Uppsala Universitet har genomfört examensarbeten med fokus på dagvatten från gröna tak.

 

Camilla Andersson visar med sin studie ”Modellering av gröna tak – avrinningskoefficienter och modellparametrar” att modelleringsprogram har stor potential som verktyg för att beskriva avrinning från gröna tak. I dagsläget krävs dock en vidareutveckling av programvarorna.

Modellering av gröna tak »

 

Jenny Andersson undersökte i sitt projekt kvaliteten på avrinningsvatten från extensiva gröna tak. Studien visar att vattenkvaliteten från gröna tak kan anses vara relativt bra jämfört med riktlinjer för dagvattenkvalitet och avrinning från konventionella tak. De något höga koncentrationer av näringsämnen som uppmättes efter genomförd gödsling bör kopplas till det faktum att extensiva gröna tak minskar den totala avrinningen med upp till 50 % på årsbasis vilket minskar den totala tillförseln av dagvatten och förorenande ämnen till recipienten. 

Kvalité på avrinningsvatten »

| Permalink | Kommentarer (0)

Vi söker ny medarbetare!

Teknisk säljare - Gröna Tak

Vi erbjuder dig
Ett arbete där du ansvarar för att erbjuda kunderna marknadens ledande produkter och unika lösningar inom området gröna tak, fasader samt vegetationsteknik för grönare städer.

Du kommer att bearbeta nya kunder men även vårda en god relation med befintliga kunder. Vi arbetar med både mindre och större kunder vilket kommer att innebära många spännande möten. Våra kunder är främst bygg- och tak entreprenörer, konsulter, arkitekter, fastighetsbolag, stat och kommun.

Du kommer att arbeta i ett säljteam med 4 personer på vårt Stockholmskontor där du självständigt driver försäljningen till nya höjder i er region (Uppland, Södermanland, Gotland).

Arbetet kan innebära en del resor och övernattningar. För rätt person finns det stora möjligheter till utveckling och ett riktigt roligt arbete.

Profil

  • Dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom byggsektorn.
  • Engagemang att förstå dina kunders behov och är serviceinriktad.
  • Som en av företagets säljare är du målinriktad, lösningsorienterad och tycker om att anta nya utmaningar.
  • Erfarenhet av byggprocesser samt projektledning är meriterande.
  • Du behärskar engelska, i tal och skrift.
  • Ritningsläsning, enklare kalkylering och god datorvana och att arbeta i MS Office krävs.
  • B-körkort krävs.
  • Placering är på vårt säljkontor i Stockholm på Hornsgatan.
  •  

Kontakt
I den här rekryteringen samarbetar vi med Säljpoolen. Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anette Bergman på telefon 0702-969691 eller Jenny Magnefelt på telefon 070-4802042.

Urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

| Permalink | Kommentarer (0)

Veg Tech undersöker vattenkvalitet från gröna tak

På uppdrag av Veg Tech undersöker AgroTech i Danmark kvaliteten på vatten från gröna tak. Jenny Andersson, student från Uppsala Universitet, ska analysera resultaten och försöka svara på om gröna tak har en förmåga att rena tungmetaller och vilken effekt näringstillförsel har på avrinningsvattnet. Hennes arbete ska presenteras i början av 2015.


Jenny Andersson och Lars Jörgensen från AgroTech

Gröna tak kan bidra till minskad och fördröjd avrinning, det vill säga en minskad totalbelastning på dagvattennätet. Några andra fördelar är minskad ”urban heat island”-effekt genom ökad reflektionsförmåga och transpiration. Minskad bullernivå uppnås om fler vegeterade ytor tillförs i storstäder och förbättrad luftkvalitet kan uppnås då partiklar och föroreningar kan deponeras i växtmaterialet och marksubstratet. Med denna studie kommer slutsatser att dras om huruvida även vattenkvaliteten påverkas i en positiv bemärkelse.

Vi återkommer med besked när analysen är klar.

Läs om AgroTech på deras webbplats »


Pågående försök på gröna tak från AgroTech i Danmark.

Krympfria sedumtak finns hos Veg Tech »

| Permalink | Kommentarer (0)

Gröna tak på Empire state building

Världens mest kända kontorsbyggnad Empire State Building som stod klart år 1931, har genomgått en stor miljörenovering där vår partner Xeroflor Green Roof System har monterat fyra stycken olika gröna tak. 

Empire state building
Photo: Xeroflor Green Roof System

På våning 21 av 102 stycken finns en takträdgård med uteplats för kontorets hyresgäster. I samband med renoveringen har man lockat nya hyresgäster som ser ekonomiska fördelar med energieffektiviseringen som gjorts men också värdet av en frisk arbetsplats för att attrahera och behålla sina medarbetare. Xeroflor Green Roof System omnämns i pressreleasen som ett välkonstruerat system för bästa hållbarhet. Installationen gjordes i september 2013. 

Empire state building
Photo: Xeroflor Green Roof System 

Empire state building
Photo: Xeroflor Green Roof System 

Ta del av hela pressreleasen (in english)» 

Sedumtak och gröna tak »

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Vi på Veg Tech tar nu steget ut i bloggvärlden.

Vi tycker att vi arbetar med intressanta produkter och vill erbjuda er att ta del av våra: iakttagelser, inspiration, projekt, produktion, medarbetare, mässor, nyheter mm. Blogginläggen kan handla om både stort och smått och texterna kan variera. 

Gröna tak i staden
Luft- och vattenkvalitet blir allt mer viktigt för varje dag som går. Fler och fler av oss väljer att bo i städerna och det är en strid ström med människor som väljer att bo närmare varandra och inte ovanligt på en betydligt mindre yta än man kanske varit van vid. För dessa människor blir städernas gröna oaser allt viktigare. Både för avkoppling av kropp och själ men också för att fly från städernas hårda ytor, buller och ibland tveksamma kvalitet på luft och vatten. Det är där vi finns!

Vi vill kunna erbjuda säkra och funktionella lösningar för grönare städer där det finns plats för både människor och djur. Flertalet av våra växtprodukter har sett likadana ut i tusentals år. Uppbyggnaderna och systemen har vi dock under flera decennier utvecklat och förfinat för att fungera tillsammans med moderna byggnaders krav på funktion, säkerhet och utseende. 

Detta är vad vi kallar grönt byggande på riktigt!

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar