För grönare städer – Veg Tech AB - gröna fasader

Projekt - gröna vajern

Montering av gröna vajern "nät" i Norra Djurgårdsstaden. Här kommer pipranka och klematis att klättra och göra fasaden grön och levande!

Med gröna vajern kan du skapa stora möjligheter för grönskande fasader


Magnus en av våra erfarna montörer med 20 år i företaget är en mästare på att montera gröna vajern!

| Permalink | Kommentarer (0)

Nya broschyrer från Veg Tech

Vi har tagit fram fyra nya broschyrer i år. Sedumtak, biotoptak, naturliga dagvattensystem och gröna fasader.

Ta del av dessa genom att ladda ned dem som pdf-fil eller maila oss på uc@vegtech.se så skickar vi till er.

1. Sedumtak »
Vi är din trygga och säkra sedumleverantör!

2. Biotoptak »
Öka den biologiska mångfalden och halvera avrinningen!

3. Naturliga dagvattensystem »
Växtsystem som gynnar vårt värdefulla vatten.

4. Gröna Vajern »
-Skapar stora möjligheter för grönskande fasader.

| Permalink | Kommentarer (1)

Gröna Vajern - vertikal grönska på fasaden!

Gröna fasader
Med produkter från Gröna Vajern-familjen kan man skapa säkra lösningar för vertikal vegetation till olika typer av byggnader och fasadtyper. Infästningsdetaljerna är välbeprövade och kan dimensioneras efter växtval allt från låga spaljéer till högväxande och heltäckande fasadvegetation. Detaljer tillverkade i rostfritt stål ger ett underhållsfritt system med mycket lång livslängd och ett tilltalande utseende och finish.
Produkterna kan monteras året om.

- Detaljer är tillverkade i rostfritt stål 
- Lång livslängd/ tilltalande utseende 
- Produkterna kan monteras året om


Gröna Vajern har ett inbyggt säkerhetssystem för att undvika att skador uppstår på fasaden.

Tänk på att växtvalet ofta är avgörande vilket fäste som passar bäst till din fasad!


Kockums fritid, Malmö
För klätterväxter med låg tillväxt används T.ex. serie 100 

gröna fasader
Biocentrum, SLU Uppsala


Förskola, Märsta kommun
För heltäckande vegetation används Gröna Vajern Nät


Bostadsområde, Lund
För kraftig mycket vegetation används serie 112.

| Permalink | Kommentarer (0)

Gröna fasader

Med flexibla system för gröna utomhusväggar gör gröna vajern det möjligt att skapa sin egna design efter växtval, byggnad och material!

På SLU, mark-vatten och miljöcentrum i Uppsala har fasaden klätts med Veg Techs system "Gröna vajern" för att få klätterväxter att trivas.

Flera fördelar:

 • Komponenterna är diskreta vilket gör att fokus ligger på växterna
 • Hög finish och estetiskt snygga när växterna tappar löv under vintermånaderna
 • Jämnar ut temperatursvängningar
 • Komponenterna har minimal vikt
 • Lång livslängd
 • Underhållsfritt
 •  

Gröna fasader skyddar mot:

 • Slagregn
 • UV-strålning
 • Föroreningar och smuts
 • Oönskad klotter


Monterades 2011

Gröna fasader


Gröna vajern - flexibelt vajersystem för klätterväxter!

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar