För grönare städer – Veg Tech AB - Dagvattendammar

Växter - en del av reningsprocessen

ST Hans backar var ett av Lunds största avfallsplatser fram till slutet av 60-talet.

När regn och snö trängde ner i det gamla avfallet bildades förorenat lakvatten och som rann vidare till närliggande vattendrag som dödade fisken.
En av åtgärderna för det förorenade området var att bygga ett flertal olika dammar för olika steg av rening. Veg Tech levererade ett stort antal strandmattor som monterades vid dammkanten.
Strandmattorna förankras med träspik.Skylt som sattes upp i samband med byggnationen.
reningsdammar
Strandmattorna är nymonterade maj 2014
dagvattendammar
 3 månader efter montering och vegetationen är väletablerad.


Ett år efter montering. Strandmattorna trivs in sin nya miljö och är en del av miljön.

Läs mer om strandmattor på vår hemsida »

| Permalink | Kommentarer (0)

Cradle to cradle - Cefur i Ronneby

I onsdags anordnades en nätverksträff på Cefur i Ronneby som är ett center för forskning och utveckling. Veg Tech var en av tre föreläsare, och vi presenterade företaget och vilka olika lösningar vi erbjuder för miljövänlig dagvattenhantering. bl a

  • Sedumtak - som reducerar avrinningen med 50%
  • NYHET Rain Garden - små infiltrationsbäddar som kan etableras på liten yta
  • Dagvattendammar - infiltrerar och fördröjer i de områden nederbörden faller
  • NYHET Flytande våtmark - Flytande vegetation med naturlig och effektiv våtmarkseffekt

Deltagare var kommuner, konsulter och andra intressenter mm.
Läs mer om Cefur i Ronneby »


Lina Pettersson från Veg Tech

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar