För grönare städer – Veg Tech AB - ängar

Idag levererar Veg Tech 7500 örtpluggplantor till Campus Ultuna

På Ultuna i Uppsala kommer det att på tre platser/ytor att genomföras tester där man ersätter gräsmatta med äng.
Gräsytor kräver intensiv skötsel som är kostsam och som bidrar till ökade utsläpp av koldioxid.

plantor

Fördelar med ängsytor:
- Enklare underhåll/skötsel (Slåtter 1 gång/år)
- gynnar mångfald för växter och insekter
- ingen ogräsrensning
- ger en varierande och färgrik miljö
- Ingen gödning krävs

Ytorna kommer att delas upp så här:
1. Utanför restaurang Logen kommer en ”Tapestry Lawn” skapas genom plantering av pluggplantor från Veg Tech och Pratensis. Svenska arter som blåklocka, brudbröd och ängsviol att planteras.
tapestry lawn
(Foto: Maria Ignatieva, SLU)


Dags att packas och levereras

Pluggplantor
Kontroll av pluggplantor innan leverans2. I Kunskapsparken kommer en löväng att skapas genom sådd av ängsfrö från Pratensis.3. Framför Birgittatorpet etableras en salttålig äng med färdig ängsmatta från Veg Tech.

(Foto: Maria Ignatieva, SLU)

Projektet finanseras av SLU:s klimatfond genom projektet “Towards sustainable lawns: Searching for alternative cost effective and climate friendly lawns in Ultuna Campus” .


Läs mer på »
Lyssna på ett radioklipp »
Svt »

| Permalink | Kommentarer (0)

Från traditionella gräsmattor till blomstrande ängar med surrande djurliv.

Utmed Svartån alldeles intill Vasaparken trivdes inte lindarna på grund av den kontinuerliga klippningen av gräs av tyngre maskiner.

sommaräng ängar 

Jorden kompakterades vid deras rötter. För att luckra upp den kompakterade jorden och för att skapa en god livsmiljö för våra bin och andra insekter valde kommunen att så en äng istället. Den nya miljön har nu inte bara främjat lindarna och insekterna då denna äng har fått mycket positiv uppskattning från Vasaparkens besökare.

Våra svenska vackra ängar »

| Permalink | Kommentarer (0)

Naturens möte med staden

Ett oväntat möte
Efter ett uppföljnings besök på Glacisslänten vid Värta i går träffade jag på konstnären Todd J Gordon som bl a målar miljöer inom landskap och stad.

 

Denna spännande målning ni ser i skapandeögonblicket är ett möte mellan naturen och industristaden, vilket Todd var fascinerad av. Just det här med när staden möter naturen, det är precis det vi arbetar med på Veg Tech! Det blev ett kort fantastiskt möte. Todds stockholmsmotiv kommer att ställas ut i NY senare i vinter.
Todds webbsida: www.toddjgordon.com


Marit och Magnus vid Glacisslänten.


Mycket branta slänter, ängsmattor 2000m² och 80m² sedum etablerades 2013.
Foto, ett år efter etablering.

| Permalink | Kommentarer (0)

Astrid Lindgrens värld - en riktig semesterpärla för barn och vuxen!

Astrid Lindgrens Värld, en park där barn och vuxna kan uppleva Astrid Lindgrens sagofigurer i sina riktiga miljöer. Miljöerna är uppbyggda i miniatyr och anpassat för barnen. Skådesspel från flera av Astrids sagor sker på plats flera gånger om dagen.
Parken, som grundades 1981, är belägen i Vimmerby. De har ca. 475 000 besökare varje år och under högsäsong arbetar det över 400 personer/dag.

Veg Tech har levererat flertalet produkter under åren.

Trädgårdsansvarige Dale Karlsson och hans kollega Karin planerar och anlägger parkens mark och vattenytor.
Fördelen med våra produkter är att resultatet blir färdigt från första dagen!

 


Vattenväxter från Veg Tech runt damm. Barnen springer gärna runt dammen som har fått tydliga stigar. 

 
Utanför Katthult anlades färdig äng förra året och den blommar artrikt och vackert! 


Madickens miljöer - Strandmattor M1 och M2 anlades i maj i år och 6 veckor efter ser det ut så här!


Vattenvegetation runt damm 


Vid Pippis hus har färdig äng anlagts!

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar