För grönare städer – Veg Tech AB - Gröna tak priset

Vinnare av Scandinavian Green Roof Award 2015

Igår avgjordes det. Vi kan stolta berätta och gratulera att fastigheten Koggen i västra hamnen i Malmö vann Gröna Tak-priset för 2015. Koggen ägs av fastighetsbolaget MKB. Koggen består av flera tak med olika biotoper så som örter och gräs i olika färgval.
Hösten 2014 utförde Veg Tech montaget av biotoptaken där vi även levererade material för uppbyggnaden samt växtmaterial.

Koggen är ett bostadshus nära havet och här har taken planterats med växter med olika färger som normalt återfinns på en strandäng. Här finns även trädstammar, stenrös, kullar, singelgångar, insektshotell för att attrahera insekter, steklar och humlor.
Med ett biotoptak kan otillgängliga tak utnyttjas för att gynna den biologiska mångfalden samt höja det estetiska värdet för de boende.

Koggen har nått sitt mål och hyresgästerna trivs med att kunna se ut över dessa vackra blomsterhav vår- och sommarperioden.

 

MOTIVERING:
Biotoptaket på Koggen erbjuder upplevelsevärden för de boende och är en fristad för fåglar och nyttodjur samtidigt som strandängsbiotoperna med lokala växter knyter an till byggnadens havsnära placering. Koggen sätter en ny standard för de gröna taken i Västra Hamnen, Malmö och Skandinavien. Taket har utvecklats fint under dess första sommar och lever upp till projektets höga målsättning.

 stadsutveckling

På bilden från vänster: Johan Nilsson Veg Tech AB, Maria Nilsson byggprojektledare MKB och Catja Appelros hållbarhetschef EON var prisutdelare.

Se intervjun med Maria Nilsson från MKB »


FAKTA Koggen 1, Malmö
Byggår: 2014
Byggherre: MKB Fastighets AB
Byggare: NE-Persson Byggnads AB
Landskapsarkitekt: C stad & Landskap
Biotoptaksyta: 399m²

 

Koggen på avstånd

Ett av taken

Blomsterhav

 

 

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Vinnare av gröna tak priset 2014

Green Roof Award 2014


Så var det dags för den årliga prisutdelningen av gröna tak priset som inleddes med glöggmingel och Gröna tak institutets Jonathan Malmberg och Klara Asp hälsade välkommen till prisutdelningen som följdes av två korta föredrag om forskningsresultat kring gröna väggar och projektet biodivercity i Malmö.

Årets nominerade är:
Koggen, Västra hamnen i malmö(byggherre MKB)
Augustenborgs torg i Malmö (Byggherre MKB)
Novo Nordisk i bagsværd (Byggherre Novo Nordisk)
Klipporna hyllie i Malmö (Skanska öresund)
MAX IV forskningslaboratorium i Lund (byggherre Fastighets AB ML4 som ägs av Wihlborgs och Peab)

Vinnaren 2014 är Novo Nordisk i bagsværd i Danmark. Veg Tech har varit med och levererat 2000 m² ängsmattor som är anlagda i den park-skogsmiljö som finns runt om byggnaden.
Novo Nordisk
Rasmus Astrup Landskapsarkitekt från SLA berättade om projektet.

Juryns motivering: Novo Nordisk i Bagsværd är ett projekt där möjlighet till rekreation och smart dagvattenplanering kombinerats med stor omsorg om ekologiska värden. Med tre inhemska biotoper och en innovativ design har ett böljande landskap skapats där park och tak flyter samman.


På andra plats kom Koggen där Veg Tech har både levererat och byggt ett biotoptak.
Maria Nilsson var på plats och mottog priset.


Maria Nilsson, MKB till höger mottog andra priset i tävlingen. Här tillsammans med 3:de pristagaren som blev projektet Augustenborgs torg.

Juryns motivering: Det extensiva gröna taket på koggen i Västra hamnen erbjuder upplevelsevärden för de boende runt omkring och är en fristad för fåglar, insekter och spindeldjur. Strandängsbiotoperna med lokala växter knyter an till byggnadens havsnära placering och sätter en ny standard för de gröna taken i Västra hamnen.

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar