För grönare städer – Veg Tech AB - Entreprenad

Projekt - gröna vajern

Montering av gröna vajern "nät" i Norra Djurgårdsstaden. Här kommer pipranka och klematis att klättra och göra fasaden grön och levande!

Med gröna vajern kan du skapa stora möjligheter för grönskande fasader


Magnus en av våra erfarna montörer med 20 år i företaget är en mästare på att montera gröna vajern!

| Permalink | Kommentarer (0)

Till alla vildbin, humlor och andra pollinerandeinsekter – Välkomna att flytta upp Koggen 1 biotoptak i Västra hamnen, Malmö!

Under augusti har Veg Tech anlagt 5 stycken biotoptak på en nybyggd fastighet i bostadsområdet Kappseglaren i Västra Hamnen, Malmö.
Ett biotoptak har som funktion att dels öka den biologiska mångfalden, genom att ge en fristad till insekter, pollinatörer och även till viss del fåglar. Utöver de rent biologiska värdena får man även en minskad avrinning av regnvatten från taken, vilket hjälper till att förhindra översvämningar.Biotoptaken som är ritade av C Stad & Landskap är gjorda utefter 4 typer där man valt att utforma det efter vilken färg de olika arterna blommar. Biotoptaken är indelade i gräs-taket, vita taket, rosa taket och blå-lila taket och alla har en tydlig fokus på att vara maritima med många arter som återfinns bara ett stenkast därifrån på stränderna kring Öresund. Taken har inte bara vegetation utan även stenrösen, dödved från bok och ek och insektshotell för att flera arter av insekter och fåglar ska kunna trivas och finna en fristad.

se film » 

Kort fakta om projektet


Koggen 1, Malmö
Byggår: 2014, inflyttning hösten 2014
Byggherre: MKB Fastighets AB
Byggare: Thage
Landskapsarkitekt: C Stad & Landskap
Total yta med gröna tak 774 m², varav 399 m² är biotoptak och 375m² är sedumtak

| Permalink | Kommentarer (0)

Grå och steril innergård blir grön och levande!

En innergård på ett hotell i centrala Stockholm fick ett grönt lyft med produkter från Veg Tech. På gårdsytan etablerades färdiga perennmattor och på den låglutande takytan ovanför lades ett sedumtak. Gårdsytan skyddas av Veg Techs rotskyddsfolie WSB 80 och dräneringsmattan Nophadrain.


Dag 1.


Dag 2. 


6 veckor efter anläggning.

 

Uppbyggnad för den här typen av montage.

Perennmattor »
Sedumtak »
GreenLiner »
Bjälklagsjord »
Grodan »
Nophadrain »
WSB 80 »
Tätskikt »

 


| Permalink | Kommentarer (0)

Våtmarker längs Tulltorpsån i Trelleborgs kommun

Om ett par veckor kommer Veg Tech plantera våtmarksväxter bl a bladvass, kaveldun och rörflen i en produktionsvåtmark i Trelleborgs kommun.Våtmarken anläggs för att fånga upp näringsämnen från omgivande odlingsmark. Näringen som annars kan orsaka övergödning i havsmiljön ska här vara en resurs för att odla råvara till biogasproduktion. Produktionsvåtmarken är projekterad av Naturvårdsingenjörerna AB och ingår i Tullstorpsåprojektet.

Veg Techs specialister besökte förra veckan våtmarken för att stämma av med projektören inför den kommande planteringen.

Bilden: Wladimir från Veg Tech och Henrik från Naturvårdsingenjörerna AB


Bild på våtmarken innan plantering


Bild på de vackra omgivande markerna.

I ett långsiktigt miljöprojekt kring Tullstorpsån skapas ett flertal våtmarker längs Tullstorpsån. Våtmarkerna ska fånga upp kväve och fosfor från omgivande odlingsmarker och hindra det från att nå havet. Åtgärderna har fler positiva effekter såsom minskad risk för översvämning, ökad biologisk mångfald och återskapande av ett värdefullt fisksamhälle.

Naturvårdsingenjörerna finns på facebook och mer om projektet kan man läsa på dessa länkar:
http://www.tullstorpsan.se/2013_06_assartorp.php
http://www.tullstorpsan.se/bilder/Biogas%20projektplan%20Assartorp.pdf

| Permalink | Kommentarer (0)

Ängsblommor – förskönar naturen

Veg Techs entreprenadgäng har planterat örtplugg med arterna akleja, prästkragar, gullvivor och smultron i ett skogsbryn som tillhör en bostadsrättsförening på Lidingö.


Örtplugg odlas i Småland med 40 st/brätte. 


Magnus planterar ca. 200 st örtplugg/h när planteringsrör används.

Här kommer det blomma vackert med vilda blommor under säsong. Örtpluggsplantering är inget som förstör våra marker snarare att det förskönar och gör områden mer levande. 


Nyplanterade gullvivor. Vegetation inom tätbebyggt område lockar till sig ett varierat djurliv exempelvis fjärilar och humlor.

Ta del av mer information »

| Permalink | Kommentarer (0)

Grönare på "Grönan" i Stockholm

Vi är i gång med entreprenaderna utomhus!

Just nu anlägger vi 130m² perennmattor med arter som timjan, vinca, waldsteinia under åkattraktionen twister på Gröna Lund i Stockholm. Vi kommer också att plantera 65m² yta med plantor av arterna bistorta och näva. Med vegetation på dessa ytor där det annars hade varit betong och asfalt kommer ljudbilden att upplevas mjukare och det blir ju så mycket vackrare!

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar