För grönare städer – Veg Tech AB - Ängsvegetation

En handbok - resultat från forskningsprojekt

I Uppsala har man avslutat ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, Veg Tech har varit delaktiga i arbetet.

På bilden några av projektets medarbetare samlade vid ett avslutande möte förra veckan.

Forskningsprojektet ”The Lawn Project” vid SLU har resulterat i en intressant rapport. Den är utformad som en handbok för att vägleda planerare och utförare till att öka förekomsten av hållbara gräsytor. Läs mer om projektet: http://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/research/landscape-architecture/projects/lawn/

 

Veg Tech har flera produkter för att skapa ängsytor som är ett hållbart alternativ till traditionella gräsytor.
- Ängsfrö
- Pluggplantor med ett 60-tal olika svenska arter
- Färdig ängsmatta, klart från första dagen!

 

 

Ta del av handboken:
https://pub.epsilon.slu.se/14520/11/ignatieva_m_170831_1.pdf

| Permalink | Kommentarer (0)

Astrid Lindgrens Värld

Fantastiska planteringar på Astrid Lindgrens Värld och vackra uppbyggnader av hus och miljöer. Det svenska kulturarvet i miniformat. Veg Tech har levererat allt från sedumtak, ängsmattor, ängsfrö, strandmattor mm.
Parken är mest känd för alla sagomiljöer och teaterföreställningar från Astrids sagor som genomförs hela sommarhalvåret.


madicken, madicken pilutta dej.... Strandmattor i blom i junibakcen!

Bejublad föreställning med strandmattor som vid tillfället blommade av dansk iris.


Veg Techs strandmatta i det minsta formatet, 3 år efter etablering.


Pippimiljön har ängsmattor längs kanalen där sjörövarskeppet ligger förankrat.

Karin från Veg Tech tillsammans med de duktiga parkgänget Karin, Dale, Niklas och Katja.
Här framför Tulipagården som är ett nytt projekt på Astrid Lindgrens värld. Tulipagården är supervacker och med oerhört fina planteringar. Den fina byggnaden som är byggd med gammal teknik och fina materialval har ett nyanlagt sedumtak

Tulipagården ligger i utkanten av körsbärsdalen och här bodde Sofia från berättelsen om Bröderna Lejonhjärta.


Dansk iris när den är som bäst, en riktig favorit.

Färdiga ängsmattor levererades hit för 4 år sedan. Mycket blom i knopp.

Äng utmed potatislandet vid Emil i Lönneberga.


Från början var den lilla dammen kantad med strandmattor men när den byggdes återanvändes vegetationen, så nu blommar det vackert igen.

Snygg kombination!

Ängsvegetation i stugbyn

Ängsfrö utspridda längs kanten inne i stugbyn.

| Permalink | Kommentarer (0)

Klimatväg i bostadsområde

Rødovre kommun i utkanten av Köpenhamn genomförde en innovativ ombyggnad av Lørenskogvej. Målet med projektet var att skapa en bättre trafikmiljö och ta hand om dagvattnet lokalt utan att belasta kommunens avloppsnät. 
Avrinningsvatten från vägen filtreras genom växtbäddar och dräneras ned till grundvattnet. Därmed säkras de närliggande villorna från översvämning vid kraftiga regn. 

Vägens bredd på Lørenskogvej minskades så att ett 4 meter brett genomgående grönt svackdike med äng kunde skapas på vägens västra sida. Svackdiket är uppbyggt av FilterMuld och ängsmattor levererade av Veg Tech AB. 

Arbetet utfördes 2014 och fick ett positivt bemötande av de boende i området.

Lørenskogsvej

| Permalink | Kommentarer (0)

Idag levererar Veg Tech 7500 örtpluggplantor till Campus Ultuna

På Ultuna i Uppsala kommer det att på tre platser/ytor att genomföras tester där man ersätter gräsmatta med äng.
Gräsytor kräver intensiv skötsel som är kostsam och som bidrar till ökade utsläpp av koldioxid.

plantor

Fördelar med ängsytor:
- Enklare underhåll/skötsel (Slåtter 1 gång/år)
- gynnar mångfald för växter och insekter
- ingen ogräsrensning
- ger en varierande och färgrik miljö
- Ingen gödning krävs

Ytorna kommer att delas upp så här:
1. Utanför restaurang Logen kommer en ”Tapestry Lawn” skapas genom plantering av pluggplantor från Veg Tech och Pratensis. Svenska arter som blåklocka, brudbröd och ängsviol att planteras.
tapestry lawn
(Foto: Maria Ignatieva, SLU)


Dags att packas och levereras

Pluggplantor
Kontroll av pluggplantor innan leverans2. I Kunskapsparken kommer en löväng att skapas genom sådd av ängsfrö från Pratensis.3. Framför Birgittatorpet etableras en salttålig äng med färdig ängsmatta från Veg Tech.

(Foto: Maria Ignatieva, SLU)

Projektet finanseras av SLU:s klimatfond genom projektet “Towards sustainable lawns: Searching for alternative cost effective and climate friendly lawns in Ultuna Campus” .


Läs mer på »
Lyssna på ett radioklipp »
Svt »

| Permalink | Kommentarer (0)

Från traditionella gräsmattor till blomstrande ängar med surrande djurliv.

Utmed Svartån alldeles intill Vasaparken trivdes inte lindarna på grund av den kontinuerliga klippningen av gräs av tyngre maskiner.

sommaräng ängar 

Jorden kompakterades vid deras rötter. För att luckra upp den kompakterade jorden och för att skapa en god livsmiljö för våra bin och andra insekter valde kommunen att så en äng istället. Den nya miljön har nu inte bara främjat lindarna och insekterna då denna äng har fått mycket positiv uppskattning från Vasaparkens besökare.

Våra svenska vackra ängar »

| Permalink | Kommentarer (0)

Ängsetablering i stället för gräsytor

Äng, äng äng...Just nu skrivs det mycket om fördelarna kring ängsetablering istället för gräs. En äng ger mindre skötsel och ökar den biologiska mångfalden. Vi erbjuder en mängd olika produkter för ängsetablering. 

Hur ändrar man etablerade gräsytor till ängsytor?  Ta del av vår information på hemsidan »

På SLU pågår forskning som undersöker möjligheten att ersätta gräsmattor med ängar.
Lyssna på SR:s vetenskap och miljö »

| Permalink | Kommentarer (0)

Kunstner Marianne Jørgensen arbejder med saltengmåtter!

Kunstner Marianne Jørgensen
Fotos Torben Eskerod 

Kunstner Marianne Jørgensen arbejder med vegetation som et hovedelement i sine skulpturer og har her på en udendørs og frit tilgængelig udstilling ved Arken Kunstmuseum i Ishøj anvendt Veg Techs saltengmåtter og drænfilt på noget ukonventionel vis.
Det kræver megen vanding at holde vegetationen i live, og det bliver spændende at se, hvordan engen klarer sig  hen over sommeren, særligt der hvor den hænger nedad. Det frarådes arkitekter at lade sig inspirere alt for direkte af disse former, da plejebehovet er stort og holdbarhedslængden begrænset.

www.arken.dk


Arken Kunstmuseum i Ishøj
Fotos Torben Eskerod 

| Permalink | Kommentarer (0)

Naturens möte med staden

Ett oväntat möte
Efter ett uppföljnings besök på Glacisslänten vid Värta i går träffade jag på konstnären Todd J Gordon som bl a målar miljöer inom landskap och stad.

 

Denna spännande målning ni ser i skapandeögonblicket är ett möte mellan naturen och industristaden, vilket Todd var fascinerad av. Just det här med när staden möter naturen, det är precis det vi arbetar med på Veg Tech! Det blev ett kort fantastiskt möte. Todds stockholmsmotiv kommer att ställas ut i NY senare i vinter.
Todds webbsida: www.toddjgordon.com


Marit och Magnus vid Glacisslänten.


Mycket branta slänter, ängsmattor 2000m² och 80m² sedum etablerades 2013.
Foto, ett år efter etablering.

| Permalink | Kommentarer (0)

Astrid Lindgrens värld - en riktig semesterpärla för barn och vuxen!

Astrid Lindgrens Värld, en park där barn och vuxna kan uppleva Astrid Lindgrens sagofigurer i sina riktiga miljöer. Miljöerna är uppbyggda i miniatyr och anpassat för barnen. Skådesspel från flera av Astrids sagor sker på plats flera gånger om dagen.
Parken, som grundades 1981, är belägen i Vimmerby. De har ca. 475 000 besökare varje år och under högsäsong arbetar det över 400 personer/dag.

Veg Tech har levererat flertalet produkter under åren.

Trädgårdsansvarige Dale Karlsson och hans kollega Karin planerar och anlägger parkens mark och vattenytor.
Fördelen med våra produkter är att resultatet blir färdigt från första dagen!

 


Vattenväxter från Veg Tech runt damm. Barnen springer gärna runt dammen som har fått tydliga stigar. 

 
Utanför Katthult anlades färdig äng förra året och den blommar artrikt och vackert! 


Madickens miljöer - Strandmattor M1 och M2 anlades i maj i år och 6 veckor efter ser det ut så här!


Vattenvegetation runt damm 


Vid Pippis hus har färdig äng anlagts!

| Permalink | Kommentarer (0)

En speciell trädgårdspromenad på Astrid Lindgrens näs

I veckan har Veg Tech haft vägarna förbi och besökt Astrid Lindgrens näs som är den kära författarens barndomshem i Vimmerby. Här värnar och vårdar man miljöerna som Astrid växte upp i. Det är ett mycket vackert och kreativt arbete som ligger bakom de olika trädgårdsrummen och värt ett besök. Vi på Veg Tech har levererat ängsmattor till en mycket speciell mur byggt av ved samt har flera träd förankrats med Duckbill trädförankring under mark för att allt ska se ”färdigt” ut från första dagen.


 Astrid Lindgrens barndomshem


Mur gjord med ved och ängsmatta pryder ovansidan. 

 

Karin Håkansson från Veg Tech och Kajsa Holst, Projektchef trädgårdarna visade oss runt. Träden är förankrade med Duckbill.

Duckbill 
Träd är förankrat med Duckbill för att få ett färdigt resultat direkt!

webbsida »

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar