För grönare städer – Veg Tech AB - Nya broschyrer från Veg Tech

Nya broschyrer från Veg Tech

Vi har tagit fram fyra nya broschyrer i år. Sedumtak, biotoptak, naturliga dagvattensystem och gröna fasader.

Ta del av dessa genom att ladda ned dem som pdf-fil eller maila oss på uc@vegtech.se så skickar vi till er.

1. Sedumtak »
Vi är din trygga och säkra sedumleverantör!

2. Biotoptak »
Öka den biologiska mångfalden och halvera avrinningen!

3. Naturliga dagvattensystem »
Växtsystem som gynnar vårt värdefulla vatten.

4. Gröna Vajern »
-Skapar stora möjligheter för grönskande fasader.

| Permalink | Kommentarer (1)

Kommentarer

2016-01-25 11:54:54

Hej,
Kan ni vänligen skicka mig broschyrerna och den nyaste katalogen till adress:
Monica Elander-Heino
Sito Oy
Tuulikuja 2
02100 Espoo
Finland

Monica Elander-Heino

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar

Taggar