För grönare städer – Veg Tech AB - Markplatta i HDPE-plast för armering av olika markytor

Markplatta i HDPE-plast för armering av olika markytor

Vi vill slå ett slag för den mångfunktionella markplattan - Pelleplattan!

markplatta, markarmering

En utmärkt produkt när du vill stärka en markyta för exempelvis fordon, barnvagnar, rullstolar, rollatorer, cyklister och fotgängare i flera olika sammanhang. Plattan tillverkas i två olika utförande.

Standard: Den vanligaste varianten som kan fyllas med antingen tvättad singel/makadam, jord eller används som gräsarmering.
Används till: parkeringsytor, runt träd, gångvägar, brandvägar, körvägar.


Horns kyrkogård, med pelleplatta standard blir gångvägarna körbara för rollatorer, barnvagnar och rullstolar.

OnTop: monteras ovanpå ett underlag som skydd. kan demonteras och återanvändas på annan plats.
Används till: konserter, hästarrangemang, tillfälliga parkeringar, sedumtak, takträdgårdar och biotoptak.

tillfälliga gångvägar
Hästtävling i Skåne. Pelleplatta OnTop blir en tillfällig markarmering. 

| Permalink | Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar

Taggar