För grönare städer – Veg Tech AB - Framtidsverkstad för Europas grönaste region

Framtidsverkstad för Europas grönaste region

I måndags samlades näringsliv, politiker och intresseorganisationer för en regional konferens. Ämnet som diskuterades var hur vi går vidare med arbetet med en hållbar utveckling inom miljöområdet i vår region.

Lina Pettersson från oss på Veg Tech föreläste om ”klimatsmart produkt” och berättade hur vi på Veg Tech arbetar med produkter och system för att ta hand om dagvatten lokalt. Lina berättade om fördelar och visade exempel på sedumtak, dammar och flytande våtmark som blir allt viktigare i våra tätbebyggda områden.


Lina Pettersson håller föredrag

En annan intressant föreläsare var Nina Ekelund från Hagaintiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets miljöpåverkan och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.


Nina Ekelund från Hagaintiativet

Fler föreläsare med stort engagemang var Niklas Nillroth från Volvo i Braås, hur deras produktionsanläggning blev CO2-neutral.
Inspirerande berättade Fredrik Bergman från Macken om att återanvända och återskapa produkter och skapa nya arbeten.

Vad innebär den "grönaste regionen"
Under konferensen fördes gruppdiskussioner om hur vi ser på vår region. En kort sammanfattning av kvällens ämne handlade bl a om prioriteringar (vad är viktigast ur miljösynpunkt), samarbete mellan regionerna och att vi invånare/företag behöver bli mer kunniga och upplysta i ämnet.

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar

Taggar