Hur är livet på sedumtaket hemma hos @erikashus?

I år har vi valt att samarbeta med Erika Åberg som är en skicklig byggnadsantikvarie och känd som programledare i TV.

I våras började Erika och hennes familj bygga ett orangeri hemma på gården. Det är byggt med lokala och återbrukade material. Fasaden är omgiven av gammalt vackert tegel. De stora fönsterna med fin form har restaurerats och fått en härlig grön färg. Och givetvis finns ett sedumtak som är odlat med biokol som kronan på verket.

Läs mer