Veg Tech AB har förvärvat ytterligare 40 procent av aktierna i Blomstertak AS (Blomstertak), De första 60 procenten av bolaget förvärvades 2018 och Blomstertak är nu ett helägt dotterbolag till Veg Tech AB.

Vi kan nu glädjande meddela att Blomstertak är ett 100% ägt dotterbolag till Veg Tech AB. Vi ser långsiktiga fördelar att Blomstertak blir ett helägt dotterbolag för att kunna expandera på den Norska marknaden.

”Blomstertak har varit en del av Nordic Waterproofing i fem år med en positiv utveckling. Vi anser att det nu är en bra tidpunkt att öka vårt ägande till 100 procent. Det är glädjande att ledningen för Blomstertak stannar i bolaget och fortsätter driva utvecklingen av våra produkter och lösningar för grön infrastruktur på den norska marknaden.” säger Mats Lindborg, chef för NW Sverige och Norge.

”Nordic Waterproofings strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. Genom att fullborda förvärvet av Blomstertak stärker vi vår position som leverantör av hållbara lösningar till våra kunder i Norge.” säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group.

Blomstertak.no

Pressmeddelande från Nordic Waterproofing