Denna regel har tagits fram för att beslutsfattare ska veta hur mycket grönska som behövs för att utveckla städer och bostadskvarter.
Modellen är framtagen av Cecil Konijnendijk, professor i Urban Forestry i British Columbia och docent på Nature Based Solutions Institute i Barcelona.

Vi vet sedan tidigare att växtlighet och grönska är en viktig ingrediens i en hållbar modern stad. Både för oss som bor i den men även vid extrema väder med stark sol, hårda vindar och stora regn. Däremot har det saknats riktlinjer för hur mycket växter som krävs.

Vad innebär 3-30-300-regeln?

🌿 3 – När du tittar ut från din bostad, skola eller arbetsplats ska du kunna se minst 3 träd. Att se något grönt ökar välbefinnandet.

🌿 30 – I ett bostadskvarter bör krontäckningsgraden vara 30% som förbättrar mikroklimatet, minskar luftföroreningar och buller.

🌿 300 – Alla bör ha mindre än 300 meter till ett grönområde som kan användas till rekreation, vilket i sin tur har en god inverkan på vår hälsa.

Vi på Veg Tech har ett brett sortiment av olika växtprodukter. Hos oss hittar du olika lösningar och inspiration som bidrar till en grönare stad.

Här kan du läsa mer om 3-30-300-regeln

NBSI – Nature Based Solution Institute (nbsi.eu)

Green Cities »

Poddavsnitt med Trädpodden med Cecil Konijnendijk »