Årets perenn 2023 är superfina backsippan! 🌸

Backsippan vaknar tidigt ur sin vintervila och blommar vackert i lila under april-maj.
Den är rödlistad och gynnar våra vildbin.

Vi på Veg Tech odlar backsippan som örtplugg.

En poppis växt som kommer bli ännu mer poppis nu!

Enligt artfakta så är det största hotet igenväxning av att betesmarker har upphört.
Utsedd av perennagruppen »

Pulsatilla vulgaris, backsippa 

Art nr: 2-10258
Färg: lila
Blomning: juni-juli
Höjd: ca 20 cm
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: torktålig, klarar alkaliska jordar

Se Veg Techs sortiment över örtplugg »


#backsippa #åretsperenn #pulsatillavulgaris #örtplugg #blommartidigt #biotop #ängsväxt