Ute på ett försöksfält i närheten av hushållningssällskapet utanför Bjärred står 48 tältliknande nätburar uppställda. Här pågår forskning sedan 2020 och i fem år framåt. Veg Tech träffar Yann Clough och Veronica Hederström som är en del av det team som utför försöken.


Det man bland annat vill undersöka i forskningsprojek­tet är hur vilda ängsväxter påverkas av minskade nivåer av pollinerare.

Alla burar har såtts med ängsfrön och även planterats med 4800 av Veg Techs örtpluggplantor. (10 stycken per art per bur i 48 st burar) Örtpluggplantor användes för att få blomning redan första året.

Hur går det till?

I varje bur har man planterat lika många pluggplantor av varje art (se artlista). Forskarna har valt olika ängsarter och växterna är utvalda för att vara:

  1. mycket beroende av insektspollinering
  2. något beroende av insektspollinering samt
  3. vindpollinerade dvs. inte beroende av insektspollinering
Drivenbypollinators
Forskarna Yann Clough, Veronica Hederström och
Erika Skytte af Sätra från Veg Tech ute på försöksfältet.

I en del av burarna tillsätter forskarna pollinerande insekter, jordhumlor och rödmurarbin. I vissa burar tillsätts inga pollinerare alls men små insekter kan ta sig in ändå och ett visst mått av pollinering sker förmodligen även i de burarna. I varje bur gräver man också ned jordkrukor som tas upp på hösten för att man ska kunna analysera vilka fröer som växterna har producerat och spridits till marken. Under sommaren 2022 kommer vissa ytor att utsättas för torka för att efterlikna t.ex. den extremt torra sommaren vi hade år 2018, detta för att se hur växter och pollinatörer påverkas. Ängens skötsel görs med slåtter varje år.

Jordhumlor och rödmurarbin levereras i boxar.
Jordhumlor som checkar in.

Data samlas in
När växterna blommat över trär man tygpåsar över blomställningarna för att kunna samla in frö och analysera hur de påverkats i de olika burarna. Man tittar även på:

  • Pollinatörernas besök av växterna
  • Hur frösättningen ser ut
  • Artsammansättningen av växterna i burarna
  • Produktion av biomassa för att analysera och se förändringar över tid
  • Jordanalyser
  • Uppkomst av nya plantor genom insektspollinering eller vindpollinering.

Ett mycket spännande forskningsprojekt som vi ser framemot att följa. Vi önskar lycka till och ser framemot att ta del av resultatet.
Vill du veta mer, följ forskningen »

Veg Techs örtpluggplantor

Med örtpluggplantor kan naturliga miljöer skapas. Man kan komponera ängsväxter efter eget artval som förbättrar miljöer och gynnar pollinatörer.


Artlistan till forskningsprojektet:
Achillea millefolium – rölleka
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Leontodon hispidus – sommarfibbla
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Festuca ovina – fårsvingel
Plantago lanceolata – svartkämpar
Centaurea jacea – rödklint
Ranunculus acris – smörblomma
Lotus corniculatus – käringtand
Echium vulgare – blåeld

Ta del av hela Veg Techs sortiment över örtpluggplantor »

Sommarfibbla