Modernisera och förändra äldre bostadsområden med bättre dagvattenhantering.

I BRF Vestregården, Glostrup i Danmark genomfördes ett dagvattenprojekt där allt regnvatten kopplades bort från avloppssystemet. Med flera olika lokala åtgärder hanteras regnvattnet till kanaler, dammar, regnbäddar och gröna tak. Vårt systerföretag Veg Tech A/S i Danmark fick uppdraget att montera sedumtaket och har även skötsel på taken.

Montage: 2012-2013
Yta: 9700 m² sedumtak

Vestregården är byggt på 50-talet och har 819 stycken lägenheter i området.

vegtech.dk