Till Lammhultsbornas förtjusning byggs just nu en efterlängtad 0-9 skola mitt i samhället.
Med nya moderna lokaler blir den nya skolan ett stort lyft för hela Lammhult och självklart för både barn och personal som tillbringar sin vardag där. Skolan kommer att vara färdig för inflyttning i årsskiftet 2022/2023. 

I veckan har vi på Veg Tech varit och anlagt sedumtaket som blir Lammhults största och har en yta av 1400 m². Vi vill tacka Kronobergs tak för förtroendet av montaget av sedumtaket.

Skolan byggs enligt Miljöbyggnad Silver med avsikt att certifieras och även enligt Växjö kommuns energi- och träbyggnadsplaner.

Byggherre: Vidingehem
Byggentreprenör:
 GBJ Bygg
Tätskiktsleverantör:
 Kronobergs tak
Sedumleverantör och montage: 
Veg Tech AB

Sedumtak
Vill du arbeta med hållbara produkter som bidrar till en grönare mer levande stad?

Vi erbjuder lösningar för gröna tak med biokol som klarar även de tuffa kraven i urban miljö.
Veg Techs sedummatta odlas med biokol som är en klimatsmart jordförbättrare.

Fördelar

🌿 Fördröjer dagvattnet och minskar avrinningen
🌿 Skyddar tätskiktet mot UV-ljus och ger en längre livslängd
🌿 Veg Techs sedummatta är godkänd enligt BROOF(t2)
🌿 Gynnar den biologiska mångfalden