Veg Tech sedummatta
Veg Tech sedummatta odlas i Småland

Hur länge håller ett sedumtak?
Ett sedumtak kan hålla länge om man följer Veg Techs skötselanvisningar. Veg Tech har anlagt sedumtak sedan 1991. De flesta finns kvar och är välfungerande och vackra sedumtak. Ett sedumtak förlänger tätskiktets livslängd, då växtligheten skyddar tätskiktet mot UV-ljus.

Vad kostar ett sedumtak?
Det beror bland annat på vilken lutning man har på taket, vilket taksystem som väljs, antal m² samt vart i landet det ligger placerat. Kontakta Veg Techs kundcenter för offert. order@vegtech.se.

Kan jag som privatkund köpa sedumtak av er?
Veg Tech säljer enbart till företag inom branschen. Vi samarbetar med bygg- och tätskiktsföretag som anlägger våra sedummattor som privatkunder kan kontakta. Se info på vegtech.se

Är det endast platta tak som kan beläggas med ett sedumtak?
Veg Techs uppbyggnader för sedumtak finns för taklutningar mellan 0-27°.

Hur mycket väger ett sedumtak?
Vikten är 50 kg/m² i vattenmättat tillstånd.

Hur anläggs Veg Techs sedumtak?
Veg Tech har en utförlig monteringsanvisning på vegtech.se. Sedummattorna levereras på pall. Två personer placerar vattenhållande/dränerande lager och sedummattorna kant i kant. Därefter avslutas montaget med att sprida skarvmaterialet i skarvarna mellan mattorna. Vattna igenom.

Skall jag ha hängrännor?
Ja, hängrännor skyddar fasaden från droppande vatten. Ett sedumtak gör att avrinningen minskas och har en fördröjande förmåga. Taket kommer att droppa längre tid än ett konventionellt tak.

Är gröna tak underhållsfria?
Vi rekommenderar att följa våra skötselråd. Gödsla en gång eller vartannat år, vår- och höststädning där löv och skräp plockas bort samt genomvattna en gång i veckan under torra perioder. Se våra skötselinstruktioner.

Kan man gå på ett Sedumtak?
Man ska inte gå frekvent på ett sedumtak, då skapas gångar och växtligheten kan försvinna från ytan.
På vintern och särskilt när det är frost ska inte sedumtaket beträdas. Däremot kan man med pelleplatta OnTop eller med singel skapa gångstråk på sedumtaket.

Varför blir sedumtaket rött?
Växterna är i behov av vatten, värme och gödning.

Kan man skotta snö på taket?
Om snöskottning på sedumytan är nödvändigt ska ca 5 cm snö lämnas kvar för att inte skada vegetationen.

Behöver jag klippa växterna på taket?
Sedumtak behöver inte klippas. Vegetationen blir aldrig högre än ca 10–15 centimeter med sina blomställningar på sommaren. På hösten vissnar örter och gräs ned och vissna blomställningar kan plockas bort. Gör du ingenting så sköter det sig självt, dött material bryts ned och ny vegetation växer upp till våren.

Hur många arter består Veg Techs sedumtak av?
Veg Techs sedummatta innehåller 9-12 olika arter/sorter som har olika färg och form.

Är sedumtaket brandfarligt?
Veg Techs sedummatta är brandgodkänt enligt BROOF(t2). Denna typ av vegetation är brandsäker dels för att den organiska halten (brännbart material) är så låg och för att vegetationen till stora delar består av vatten.

Får taket fuktskador?
Kontakta din tätskiktsleverantör för rätt val av tätskikt som är anpassat för sedumtak. Överskottsvatten dräneras bort via dräneringslagret under sedummattan och rinner av taket. Ett tätskikt som täcks med vegetation kommer att få en längre livslängd eftersom vegetation skyddar tätskiktet mot UV-strålningen.

Blir det insekter i huset?
Nej, det blir inte en massa insekter inne i huset. Ute på taket däremot, lever olika insekter och under blomningen kommer fjärilar, humlor, bin och fåglar att vara flitiga besökare. Växter gynnar pollinering och biologisk mångfald.

Fungerar taket som isolering?
Taket fungerar som isolering mot uppvärmning på sommaren och isolering mot kyla under vintern.
Det ger en jämnare temperatur i byggnaden.