Sveriges två ledande leverantörer av gröna lösningar för stadsmiljöer Urban Green och Veg Tech har nu blivit ett bolag, Veg Tech AB. Fusionen genomfördes under februari. Syftet med fusionen är att skapa synergieffekter och fortsätta utveckla det gemensamma erbjudandet så att ännu fler får upp ögonen hur man skapar grönskande städer med naturliga och hållbara växtsystem.

Veg Tech och Urban Green har tillsammans ett 65-tal medarbetare med en omsättning på 175 MSEK. Bolagen kompletterar varandra väl och genom fusionen skapas ett helhetserbjudande inom gröna lösningar för tak, fasader, mark- och vattenmiljöer.

– Urban Green kommer att bli vår avdelning för takparker. Vi har byggt ett flertal uppmärksammande takparker, bland annat vinnaren av The Green Roof Award 2021, Sergelhuset. Gå gärna in på urbangreen.se och inspireras av att bygga grönskande landskap på taken. Sedum, ängs- och vattenväxter kommer vi att fortsätta att utveckla under varumärket Veg Tech där vi både kan leverera material och hjälpa till med montaget. Extra fokus framöver kommer att ligga på hållbar produktutveckling där vi är stolta över våra Smålandsodlade sedummattor som levereras med egenproducerad biokol, säger Johan Ljungberg, VD på Veg Tech AB.


För mer information, vänligen kontakta:
Johan Ljungberg, VD
jl@vegtech.se
070-814 80 05