Under ett par veckor i höst levererar och anlägger Veg Tech olika växtprodukter för både vatten- och markmiljö, som kommer att bidra med en effektiv och naturlig vattenrening och skapa god vattenmiljö till de båda sjöarna Albysjön och Mälaren som är en del av kommunens miljösatsning. Fittja dagvattenparker kommer i framtiden att bidra med både vattenrening och en häftig stadsmiljö för botkyrkaborna.

-Vi ser en ökning med fler förfrågningar på liknande projekt som Fittja dagvattenparker i flera kommuner runt om. Dagvattendammar har en viktig funktion i stadsplaneringen, då växters reningsfunktion oftast är inritade. Att ta hand om regn- och smältvatten lokalt och samtidigt göra dessa områden och parker till attraktiva vistelseplatser för ortsborna står ofta i fokus, det säger Andreas Hellström, Teknisk säljare på Veg Tech.

Andreas Hellström

Jag har i veckan varit på plats för att ta del av montaget och just nu anläggs området Lottalund som ligger i närheten av E4:an med 350 stycken strandmattor, 9 600 stycken örtpluggplantor och 2000 m² färdig ängsmatta, fortsätter Andreas. Nästa år fortsätter vi anlägga Fittja äng en bit härifrån.

Växterna odlas upp på egna anläggningar i Småland. Genom att välja prefabricerade växtprodukter till dagvattenprojekt får beställaren ett snabbt och färdigt resultat direkt. Växterna är väletablerade vid leverans och etablerar sig snabbt i sin nya miljö. Till sommaren när grönska och blomning tar fart kommer det att se naturligt härligt ut, vilket passar bra i ett område där det redan rör sig mycket människor dagligen.

Fittja dagvattenpark
Sonny på Veg Tech anlägger ängsmatta i Fittja dagvattenparker.
Fittja dagvattenpark
Fittja dagvattenpark – Lottalund.
Veg Techs odling av strandmatta

Entreprenör: JVAB Järfälla VA & byggentreprenad AB
Växtentreprenör: Veg Tech AB