Under ett par veckor i höst levererar och anlägger Veg Tech olika växtprodukter för både vatten- och markmiljö, som kommer att bidra med en effektiv och naturlig vattenrening och skapa god vattenmiljö till de båda sjöarna Albysjön och Mälaren som är en del av kommunens miljösatsning.

-Vi ser en ökning med fler förfrågningar på liknande projekt som Fittja dagvattenparker i flera kommuner runt om. Dagvattendammar har en viktig funktion i stadsplaneringen, då växters reningsfunktion oftast är inritade. Att ta hand om regn- och smältvatten lokalt och samtidigt göra dessa områden och parker till attraktiva vistelseplatser för ortsborna står ofta i fokus, det säger Andreas Hellström, Teknisk säljare på Veg Tech.

Andreas Hellström

Jag har i veckan varit på plats för att ta del av montaget och just nu anläggs området Lottalund som ligger i närheten av E4:an med 350 stycken strandmattor, 9 600 stycken örtpluggplantor och 2000 m² färdig ängsmatta, fortsätter Andreas. Nästa år fortsätter vi anlägga Fittja äng en bit härifrån.

Växterna odlas upp på egna anläggningar i Småland. Genom att välja prefabricerade växtprodukter till dagvattenprojekt får beställaren ett snabbt och färdigt resultat direkt. Växterna är väletablerade vid leverans och etablerar sig snabbt i sin nya miljö. Till sommaren när grönska och blomning tar fart kommer det att se naturligt härligt ut, vilket passar bra i ett område där det redan rör sig mycket människor dagligen.

Fittja dagvattenpark
Sonny på Veg Tech anlägger ängsmatta i Fittja dagvattenparker.
Fittja dagvattenpark
Fittja dagvattenpark – Lottalund.
Veg Techs odling av strandmatta

Entreprenör: JVAB Järfälla VA & byggentreprenad AB
Växtentreprenör: Veg Tech AB