Veg Tech monterar sedumtak på Citygate i området Gårda, Göteborg.
Nordens högsta kontorsbyggnad är under byggnation och har hållbarhet i fokus. Hyresgästerna kommer att erbjudas vidunderlig utsikt i det 36 våningar och 144 meter höga huset. Området Gårda är inne i en exploateringsfas och kommer att bli en attraktiv mötesplats för de som arbetar och besöker området.

Vi vill tacka tätskiktsföretaget Wicote i Göteborg för förtroendet att vi levererar och monterar 2400 m² sedumtak på Citygate. Vi är tacksamma och glada för vårt samarbete som vi haft i många år.
Wicote har monterat sedumtak i 15 år på ett 100-tal olika byggnader i Göteborg med omnejd. Bl. a Idrottshögskolan, Pallas (Borås), GoKo-center, Stuveriet. I år har flera skolor anlagts med sedum.

Citygate
Nicklas Bennström, Entreprenadchef på Veg Tech och Carl-Gunnar Wiktorsson från Wicote, Citygate Göteborg

Information om projektet:

Inflyttning hösten 2022

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Totalentreprenör: Skanska

Underleverantör: Wicote

Sedumleverantör: Veg Tech AB


Ta del av projektsidan: https://www.citygategbg.se/