Under tre veckor i höst är Veg Techs montörer på plats vid det nya badpalatset för att täcka de ca. 7 600 m² stora takytorna med Smålandsodlad sedum. Från och med nu levereras Veg Techs sedummatta med biokol, som gör produkten ännu mer klimatsmart med förbättrad växtkraft samtidigt som den bidrar med en kolsänka, en win win produkt!

Håll i er, det är en solig höstdag med blå himmel och bygghissen skramlar upp till taket där montaget är i full gång. Stora ytor är redan gröna av växtlighet. Sedummattorna åker upp med en kran på ett kick där Andreas från GG Åkeri håller vant i spakarna. Veg Techs montörer är i full gång med att rulla ut dränering och vattenhållande lager där de färdiga sedummattorna läggs ovanpå.

– Det är jättefina mattor som har levererats. De håller en jämn och fin kvalitet, det säger Sebastian Hansson som arbetat som montör i 13 år på Veg Tech. Vi är ett bra gäng här på taket som hjälps åt för att det ska flyta på bra fortsätter han.

Tinnerbäcksbadet som är placerad på Folkungavallen blir en oas för alla Linköpingsbor där bad, lek, sport och
rekreation står i fokus. Till hösten 2022 kommer badet att invigas och ska kunna ta emot upp till 3 200 besökare per dag.

Sedummatta med biokol

Goda samarbeten

Vi på Veg Tech vill passa på att tacka för förtroendet till Berland Tak för montaget av sedumtaket på Tinnerbäcksbadet. Berland Tak är en trogen kund till oss och underleverantör till projektet. De är ett tätskiktsföretag som vuxit sig stora i området kring Östgötaslätten på senare år. Idag är de 35 anställda och arbetar främst med tätskikt på takytor samt montage av sedumtak. I runt 15 år har de arbetat med sedumtak där Veg Tech varit leverantör hela vägen från starten.

Magnus Larsson och Robert Löfdahl från Berland Tak. Olivia Hjelmberg från Veg Tech

– I början var det oftast cykelgarage och miljöhus som skulle ha sedumtak. Under de senaste åren har det blivit fler stora takytor och fram till idag har vi monterat ett 100-tal olika
objekt, säger Robert Löfdahl, VD på Berland Tak.

Genom åren har Veg Techs säljare Olivia Hjelmberg och Berland Tak utvecklat ett mycket bra samarbete där Olivia bistår med kunskap vid kluriga taklösningar och som ett bollplank, eftersom de oftast monterar sedumtaken själva. Berland tak samlar på sig flera projekt och gör sambeställningar för att förenkla hanteringen och minska miljöbelastningen från transporter.

– Under alla år har vi inte haft en enda reklamation av våra sedumtak, berättar arbetsledare Magnus Larsson på Berland Tak. Veg Tech har genom åren levererat god kvalité på mattorna. Service i alla led är viktigt för oss. Under garantitiden har vi koll på sedumtaken för att se att de etablerar sig väl, och det har helt enkelt resulterat i fina tak.

Nyttjar taken mer nu

Magnus och Robert är överens om att man ser en klar ökning av att fastighetsbolag och kommuner vill nyttja taken mer nu än för några år sedan. Det är oftare inritat fler funktioner på taken så som sedumtak och solceller. Dels för de tekniska fördelarna med hanteringen av dagvatten och för att de som bor och arbetar ska omges av något grönt och levande.

En pigg 22-åring

Ett av de första sedumtaken som anlades i Linköping är stadsbiblioteket. Veg Tech var med på montaget som var platsbyggt med jord och skott.

– Det var första gången jag hörde talas om ett sedumtak berättar Robert Löfdahl. Andra projekt i Linköping som
Berland Tak har monterat är Tinnerbäckshuset, Link Business Center och på ett flertal hus i Vallastaden.

Vi på Veg Tech ser ljust på framtiden och tror på en fortsatt ökning av gröna takytor. Trenden ser ut att peka mot ökad vattenhållning och ökat fokus på biologisk mångfald. Det innebär fler ängstak och tak med tjockare uppbyggnad men också att man nyttjar takytorna till vistelse med rekreation och mötesplatser.

Om Tinnerbäcksbadet

Beställare: Linköpings kommun #linköpingskommun #tinnerbäcksbadet #folkungavallen
Fastighetsbolag: Lejonfastigheter #lejonfastigheter
Arkitekt: 3XN Architects (ursprungsarkitekt)
Totalentreprenör: Serneke #serneke
Underleverantör: Berland Tak #Berlandtak
Sedumleverantör: Veg Tech #vegtechab

Tinnerbäcksbadet kommer att byggas som Miljöbyggnad med Silver-certifiering.

Om Biokol

Biokol har många goda egenskaper som är viktiga när man skapar grönska i urbana miljöer. Veg Techs biokol av högsta kvalitet är en restprodukt från den lokala skogsindustrin. Veg Tech har investerat i en biokolspanna som ger värme till lokaler och växthus men också där pellets kolas under pyrolys och blir till biokol.

Biokol

Några goda fördelar:

-Förbättrad vatten- och näringshållande förmåga

-Förbättrad jordstruktur med ökad syretillförsel

-Ökad mikrobiell aktivitet

-Motverkar kompaktering

-Utgör en kolsänka

Tinnerbäcksbadets sedumtak på 7 600 m² bidrar till en kolsänka
som motsvarar CO2-utsläpp för en bilresa på 6 840 mil.