Vi förbereder oss inför säsong 2021. I detta nyhetsbrev presenterar vi bland annat, vår nya hemsida, en glad inspirerande fika-nyhet, en svart klimatsmart nyhet och att en ny härlig kollega har börjat hos oss.

1# Ny hemsida

Under hösten har vi arbetat fram vår nya hemsida och nu är äntligen är den lanserad. vegtech.se har många förbättrade funktioner som ska gynna dig som kund. Vi hoppas att du ska finna den lättnavigerad och informativ med en stor dos inspiration. Välkommen att besöka oss!

▶ Förbättrad navigering och tydligare struktur
▶ Artförteckning över alla pluggplantor, finns under mark och tak
▶ Bättre sökfunktion
▶ Inspirationsgalleri i toppmeny 
▶ Produktsidor med gallerivisning och produktfakta.

Välkommen att ta del av hemsidan:
www.vegtech.se

#2 FIKAFÖRELÄSNINGAR – vill du veta mer om stadsgrönska?

I dessa covid-tider när det är svårt att träffas som vanligt bjuder vi in till kortare digitala fikaföreläsningar (20-25 min) för dig och dina kollegor. Bokas på fika@vegtech.se eller läs mer på vegtech.se.

Den välkomponerade gröna menyn består av: 

▶ Systemlösningar för dagvattendammar
Vi fokuserar på hur växter kan användas för att skapa en komplett växtlösning för ett dagvattenprojekt. Att välja rätt växt från fuktzon till djupt vatten.

▶ Bädda för pollinatörerna!
Vi ger inspiration om olika växtsystem och vilka miljöer som kan passa för att främja våra insekter och skapa mångfald i staden.

▶ Ängsetablering – Metoder, förväntningar och skötsel
Vi går igenom vilka metoder man kan använda vid etablering av ängsytor. Vad man bör tänka på kring projektering, etablering och skötsel.

▶ 30 år med sedum
Vi vill dela med oss av våra lärdomar kring sedum på mark och tak.
Nytt för 2021 – vår sedummatta innehåller biokol, vad är fördelarna?

▶ Taklandskap och innergårdar på bjälklag
En inspirationsföreläsning där vi visar olika uppbyggnader och projekt.
Vad är viktigt att tänka på och hur ser det ut med skötsel?

▶ Vegetationsteknik för framtidens klimat
Ökade regnmängder, eroderande mark och sinande grundvatten –
kan vegetationsteknik vara en del av lösningen? 

Vilken fikaföreläsning blir du intresserad av?
Läs mer här och anmäl dig via formulär på hemsidan » 

#3 VI BLIR FLER TILL SÄLJTEAMET

Vi hälsar Tobias Jacobsson, vår nygamla arbetskollega välkommen tillbaka.
Tobias kommer att arbeta med gröna taksystem i region väst.
Har du frågor och vill beställa sedumtak eller andra gröna taksystem, tveka inte att kontakta Tobias på: tj@vegtech.se, mobil: 070-399 16 06

#4 VILL DU OCKSÅ ARBETA MED KLIMATSMARTA SEDUMTAK?

Ett sedumtak på 100 m² bidrar till en kolsänka som motsvarar CO2-utsläpp för en bilresa på 90 mil.

Vi har genomfört provodling i ett par år med fina resultat. Förra året har vår sedumproduktion odlats i substrat innehållande biokol. Redan detta år kan vi erbjuda sedummattor med biokol även för stora projekt.

Ännu fler produktfördelar:

▶ Förbättrad vattenhållande förmåga
▶ Förbättrad jordstruktur med ökad syretillförsel
▶ Ökad mikrobiell aktivitet
▶ Motverkar kompaktering
▶ Utgör en kolsänka
▶ Minskat gödselintervall

Läs mer här »
Vad är biokol »

#5 ANSÖK OM BIDRAG TILL GRÖNA PROJEKT – ny förordning från regeringen

Nu finns stöd att söka för att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster.
Exempel på stadsgrönska kan vara: naturmark, parker, planteringar, gröna tak, ekodukter, gröna korridorer, våtmarker, vattendrag, diken, dagvattenanläggningar mm.

  1. Träder i kraft den 15 januari 2021
  2. Gäller för kommuner, fastighetsägare och tomtinnehavare.
  3. Den totala kostnaden får ej vara mindre än 200 000 kr

Boverket är den myndighet som kommer att administrera och besluta om stödet.
Ansökningar kan göras våren 2021 på 
www.boverket.se

#6 FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Instagram: @vegtechab  (hash-tagga oss gärna på #vegtechab om du använder våra gröna växtsystem)

Vi finns även på: Linkedin, facebook

Veg Tech arbetar med innovativa växtsystem för att främja grönare och mer levande städer. Inspireras av gröna miljöer ».