I år valde vi att samarbeta med fantastiska Erika Åberg som är rikskänd byggnadsantikvarie och programledare i TV. I somras monterade hon sedumtak från Veg Tech på sitt nybyggda orangeri hemma på sin gård. Vi har fått följa henne och sedumtaket från maj till november.

Följ Erika på instagram: @erikashus
Följ Veg Tech på instagram: @vegtechab

Erika Åberg med orangeriet som har sedumtak i bakgrunden.

Montage

Enkelt att montera en sommardag i juni 2020
Sedum album blommar vackert en sommardag.
Vissna sedumväxter är vackra även på hösten.
Fina sedummattor odlade med biokol.
Nymonterat sedumtak
Orangeriet på avstånd.
Erika inspekterar taket och plockar bort vissna löv och kvistar, hösten 2020

Erikas sedumtak är odlat med biokol som har många fina fördelar.

Vill du arbeta med hållbara produkter som bidrar till en grönare mer levande stad?

Veg Techs sedummatta med biokol ger dig en unik och klimatsmart produkt att rita in i kommande byggprojekt. Varje m² bidrar till en kolsänka motsvarande 1,1 kg koldioxidutsläpp. Dessutom minskar skötselbehovet och näringsläckage motverkas. Läs mer här »

Visse du att…

…ett sedumtak på 100 m² bidrar till en kolsänka som motsvarar CO2-utsläpp för en bilresa på 90 mil.

Veg Techs biokolsatsning bidrar till en årlig kolsänka som motsvarar 335 ton CO2-utsläpp.
Det motsvarar 68 varv runt jorden med personbil eller 134 000 stycken 90-grams burgare av rent nötkött.

Entreprenadtjänster

Veg Tech monterar sedumtak och utför entreprenadtjänster »