Veg Tech är ett småländskt företag i Vislanda som i över 30 år odlat och utvecklat system för att skapa gröna miljöer i hela Norden. Mest känt är företaget för sina sedummattor som klär många av våra tak, speciellt i nybyggnationer, inte sällan i kombination med solceller. Nu har Veg Tech gjort en investering på 8 miljoner kronor i en pyrolyspanna och får därigenom restprodukten biokol. Genom att tillsätta biokol vid odling av sedum uppnås en kolsänka motsvarande 1,1 kg koldioxidutsläpp per kvadratmeter färdigt tak.  

–Under 2019 investerade vi i en fossilfri pyrolyspanna som ger oss både värme till växthusen och en ny produkt; biokol. Det är en produkt som vi får genom att i pannan låta bränslet, pellets, bara glöda istället för att brinna. Man kan jämföra det med de gamla kolmilorna från förr i tiden. Genom denna process får vi biokol som vi tillför jorden för våra växter, berättar Bengt-Erik Karlberg, VD, Veg Tech. Ett sedumtak på 100 kvadratmeter bidrar till en kolsänka som motsvarar koldioxidutsläpp för en bilresa på 90 mil. Vår odling i Vislanda i Småland bidrar till en årlig kolsänka som motsvarar 335 ton koldioxidutsläpp. Det innebär 68 varv runt jorden med personbil.

Veg Tech var först i Norden med att lansera sedummattor med biokol för gröna tak. Man har genomfört provodling under några år. Att blanda in biokol i växtbäddar medför flera jordförbättrande egenskaper som är viktiga för grönskan som så väl behövs i stadsmiljöer med fokus på hållbarhet.

Bengt-Erik Karlberg VD på Veg Tech AB

Biokol är en organisk substans som är rik på kol och mineraler och är gynnsamt som jordförbättringsmedel då det binder både vatten och näring. Veg Techs biokol håller högsta kvalitet. Analyser av European Biochare Certificate, EBC, som visar att produkten är ren, har högt kolinnehåll och är stabil.

–Efter ett par år av utveckling och provodling är vi mycket glada att kunna säga att under 2021 kommer vi att övergå till att leverera sedummattor med biokol som vår standardprodukt, säger Bengt-Erik Karlberg.     

Veg Tech levererar många olika möjligheter för att förbättra stadsmiljön, förutom sedumtak även växter vid gator och torg som både fördröjer och renar dagvattnet.

För mer information kontakta:

Bengt-Erik Karlberg, VD Veg Tech
Tel: 0705 44 42 66 eller e-post: bek@vegtech.se, www.vegtech.se


Fakta Veg Tech AB

I över 30 år har Veg Tech odlat och utvecklat olika system för gröna miljöer i hela Norden. Man levererar ett brett sortiment av plantor och fröer till vegetationsmattor. Även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation och gröna innergårdar samt erosionsskydd och vattenrening. Det viktiga är att allt växtmaterial har svensk proveniens och då trivs i vår miljö. Den största produktionen sker i egna odlingar i Vislanda, Småland.

Företaget omsätter cirka 150 MKR per år och har dotterbolag i våra nordiska grannländer. Sedan 2018 ingår Veg Tech i koncernen Nordic Waterproofing.

Fakta Biokol:

Biokol är en organisk substans som är rik på kol och mineraler som bildas genom pyrolys av organiska restprodukter, glödning av pellets, i en noggrann kontrollerad tillverkningsprocess och är utmärkt att användas som jordförbättringsmedel.

https://www.vegtech.se/sedumtak—grona-tak/biokol—klimatsmart-nyhet/

Vår nya fina film från sommaren 2020.

Veg Tech monterar sedumtak och utför entreprenadtjänster »