I år har vi valt att samarbeta med Erika Åberg som är en skicklig byggnadsantikvarie och känd som programledare i TV.

I våras började Erika och hennes familj bygga ett orangeri hemma på gården. Det är byggt med lokala och återbrukade material. Fasaden är omgiven av gammalt vackert tegel.

De stora fönsterna med fin form har restaurerats och fått en härlig grön färg. Och givetvis finns ett sedumtak som är odlat med biokol som kronan på verket. Det smälter fint in i den övriga miljön.

Lyssna på Erika och se bilder!

Nymonterat maj 2020

7 juli 2020

Erika berättar
Livet på taket. @livetpåtaket

Vi kommer att fortsätta följa @Erikashus under hösten för att se hur livet på taket är då?

Trevlig sommar!

Mer om sedummatta med biokol

Vi bygger klimatsmarta gröna tak med BIOKOL.

Veg Tech var först i Norden med att lansera sedummatta med biokol för gröna tak. I över 30 år har vi odlat och utvecklat växtsystem för att skapa gröna miljöer. Vår satsning på biokol är ytterligare ett steg i vår ambition att bidra till en hållbar utveckling inom grön infrastruktur.

Fördelar med biokol

svenska växter  Ökad koldioxid inlagring
Varje m² bidrar till en kolsänka motsvarande 1,1 kg koldioxidutsläpp.

svenska växter  Egentillverkad biokol av hög och jämn kvalitet
Full kontroll på produktionskedjan från inköp av råvara till slutprodukt.

svenska växter  Minskade skötselkostnader
Gödslas endast vartannat år.

svenska växter  Rikt mikroliv
Gynnar nyttiga mikroorganismer.