Hur är livet på sedumtaket hemma hos @erikashus?

I år har vi valt att samarbeta med Erika Åberg som är en skicklig byggnadsantikvarie och känd som programledare i TV.

I våras började Erika och hennes familj bygga ett orangeri hemma på gården. Och givetvis finns ett sedumtak som är odlat med biokol som kronan på verket.

Läs mer