Veg Tech har monterat stora ytor med sedumtak på nya psykiatrihuset i Kalmar som är under byggnation.

En bild som visar utomhus, byggnad, molnigt, stor

Automatiskt genererad beskrivning

Alltfler fastighetsägare ser alla fördelar med att täcka taken med vegetation. De får glada hyresgäster som gärna väljer att leva och vistas i gröna miljöer, fördröjning av dagvattnet sker lokalt, vegetationen skyddar och förlänger livslängden på det underliggande tätskiktet samt olika certifieringar ger högre poäng när gröna miljöer anläggs.

– Detta är ett av de största sedumtaken i Kalmar, troligtvis det största på 3100 m², det säger Olivia Hjelmberg som är teknisk säljare på Veg Tech.

– Vi har genom takentreprenör Samuelssons Tak fått förtroendet att leverera och montera sedumtaket. Vi har tidigare arbetat tillsammans i flera projekt där vi både levererat material som de anlagt själva och där vi hjälpt till även med montaget som på detta bygge fortsätter Olivia.

– Vi på Samuelssons Tak arbetar endast med kvalitetsprodukter. Därför väljer vi att samarbeta med Veg Tech, vilket vi gjort sedan många år. Vi har monterat ett 60-tal sedumtak här på östkusten. I Kalmarområdet ser vi en ökning på förfrågningar inom gröna tak och då uppskattas vår dialog med Olivia på Veg Tech, säger Joacim Samuelsson ägare av Samuelssons Tak.

Vårt entreprenadgäng har sedan förra veckan arbetat med montaget på psykiatrihuset som flutit på bra. Här har totalt arbetat sju personer från Veg Tech med hjälp av två personer från Georg Gustavsson Åkeri AB som sett till att sedummattorna har kommit upp på taket.
– Under veckan har vi varit en stor styrka på plats som arbetat intensivt här på taket med att färdigställa projektet, säger Anders Andersson som är montageledare på Veg Tech.

Textruta: Anders Andersson från Veg Tech visar runt på taket.
Anders Andersson, Veg Tech AB

Sedum kan få trampskador om taket besöks frekvent. För att undvika det kan armeringsplattan Pelleplatta OnTop placeras ovanpå sedumen som skydd.
– Den lösningen har man valt på psykiatrihuset här i Kalmar. Nu kan de kontrollera takbrunnar och avvattning uppe på taket utan att trampa ner växtligheten, fortsätter Anders.

Kort om projektet
Målet med arkitekturen för det nya psykiatrihuset är att den ska kännas välkomnande och tillgänglig. Den nya byggnaden är samlokaliserad med övrig verksamhet för att sudda ut stigman kring psykiska sjukdomar. Husets form är mjuk med runda hörn och inslag av trä och natur är återkommande i gestaltningen som ger positiva effekter.
Mer på Krook & Tjäder »

Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder

Psykiatrihuset Kalmar
Yta: 3137 m²
Sedumtak anlagt: maj 2020

Sedumentreprenör: Veg Tech AB
Takentreprenör: Samuelssons Tak
Beställare: Landstinget i Kalmar län
Huvudentreprenör: PEAB
Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder

Veg Tech AB, Fagerås 1, 342 52 Vislanda
vegtech.se, #vegtechab.
Kontakt: Ulrica Carlberg, uc@vegtech.se 0472- 363 05

Veg Tech är Nordens ledande leverantör av vegetationsteknik. Vi odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden. Vi erbjuder gröna lösningar som skapar levande städer för tak, innergårdar & takträdgårdar, vatten- och markmiljöer, grönskande fasader mm.