I dag är Veg Techs kunder främst företag etablerade i stadsmiljö, men Karin Håkansson, teknisk säljare för mark- och vattenprodukter, ser en stor potential för att använda deras lösningar även på landsbygden och tror att efterfrågan från lantbruksföretag kommer öka på sikt.
Läs mer »