Växter på taket är inget nytt, faktum är att det kanske är det historiskt äldsta sättet att bygga tak på. Att bygga med växtteknik ger dock dagens samhälle många smarta och hållbara fördelar.

Trots att det är kanske världens äldsta teknik att bygga tak med växter på passar det väl ihop med dagens byggteknik. Gröna tak ger effektiva byggnader som är klimatsmarta, hållbara och dessutom vädertäta.

Vill man leva miljösmart så gör man kanske ofta det i en stad, med nära till affärer och kollektivtrafik, men då måste naturen flytta med in i staden. Att bygga med växtteknik ger oerhörda fördelar. Sedumtak är som ett byggmaterial med en biologisk funktion. Det bidrar till luftrening, det motverkar luftuppvärmning som leder till att stora städer drabbas av smog och det är även ett effektivt sätt att ta vara på regnvatten, något som annars kostar städerna oerhörda pengar, säger Bengt-Erik Karlberg, VD på Veg Tech.

Marknaden för sedumtak växer, i takt med att fler och fler inser fördelarna. Taken dämpar buller och växterna tillför viss fukt till luften så att de boende i närområdet får mindre luftvägsproblem, då bladen binder damm och stoft, vilket ger renare luft. Taken ger också en jämnare temperatur i närområdet, då ett växttak tar längre tid att värma upp och kyla ner. Detta gör att stora hallbyggnader som idrottsarenor eller köpcenter kan få en energifördel eftersom vattnet som bundits i taket först avdunstar i solen, innan lokalerna värms upp. Detta gör att det går åt mindre energi till att kyla byggnaderna med AC.

Biotoptak Malmö
Biotoptak i Malmö

Nu märks även en ökad efterfrågan på biotoptak, som består av ett tjockare lager jord och mer varierad vegetation, som träd och buskar. Dessa attraherar fler insekter, något som är väldigt viktigt att vi får in i städerna för den biologiska mångfaldens fortlevnad och utveckling.

– Vi märker en stark trend idag i att man vill få upp mer vegetation på taket. Man vill ha en tjockare uppbyggnad också för att kunna hantera mer vatten. Detta är för städerna det stora problemet, att ta hand om regnvattnet när städerna förtätas. Att gräva ner det i marken kostar mycket så man jobbar redan med dammar och andra öppna dagvattenlösningar men här kan växttaken vara till stor nytta. Vi ser nu att kommunerna i princip alltid lägger in krav på gröna lösningar i sin kravprocess för nya projekt, då man har insett hur viktigt det är för den kommande stadsutvecklingen, säger Bengt-Erik.

Stadsodling är en annan trend som börjar ta fart. Att odla på taket och ha sitt eget urbana trädgårdsland där är för många en dröm. 

– Vi har gjort en del sådana projekt, bland annat The HUB i Oslo, ett av Petter Stordalens projekt, där de odlar rotsaker på taket till hotellets restaurang. Idén att använda takytan till livsmedelsproduktion är god och vi ser även att vissa bostadsbolag vill kunna hyra ut grönyta där de boende kan hyra pallkragar att odla i. Vi tycker det är spännande med fastighetsägare som vill prova att öka nyttjandet av takytan med mer vegetation och funktion, säger Bengt-Erik.

Nytt hos Veg Tech är att man sedan förra året också kan producera sin egen biokol. Riktig biokol får man fram genom en pyrolyseffekt, där man förbränner organiskt material utan syre. Värmen som avges vid förbränningen används till att värma upp Veg Techs huvudkontor och växthusen på försäsongen, vilket gör verksamheten fossilfri.

– Biokolen blandar vi sedan i våra substrat till taken. Det blir en koldioxidsänka, och kolen har en väldigt öppen struktur, som en tvättsvamp ungefär. När man vattnar en växtbädd så lagras överskottsgödningen i biokolen och likaså överskottsvatten vid kraftiga regn. Rötterna hittar sedan denna näring och fukt i biokolen, vilket gör dessa växtbäddar mer effektiva än de som bygger på vanligt substrat, säger Bengt-Erik.

Biokol motsvarande 335 ton koldioxid kommer att kunna produceras och levereras inbundet i växtbäddarna. Genom detta erbjuder man en CO2 sänka som hjälper till att göra delar av verksamheten och projekt CO2-negativa.

– Det är win-win för oss, vi får uppvärmning och restprodukten innebär att vi kan göra ännu bättre växtsystem. Utvecklingen går framåt och den är vi en del av, avslutar Bengt-Erik.

Skribent: Anna Bjärenäs